Vesiosuuskunta Uurainen

Viime vuosien mittava rakennushanke Uuraisilla on ollut siirtoviemäri, joka johtaa Uuraisten jätevedet Tikkakoskelle ja lopulta Nenäinniemen puhdistuslaitokseen.
Puhdas vesi Uuraisten taajama-alueella saadaan omasta Peltokankaan vesilaitokselta. Jo vesihuoltohankkeen suunnitteluvaiheessa oli selvillä, että alue, jonka läpi putki kulkee, on yksi Uuraisten kasvualueista. Jokihaaraan Jyväskylään menevän tien varteen rakennetaan jatkuvasti uusia omakotitaloja, suurimpana keskittymänä Oikarin alue lähellä maalaiskunnan rajaa.
Näiden uusien ja jo olemassa olevan asutuksen liittäminen pitkään putkeen on luonteva vaihtoehto, varsinkin kun vuoteen 2013 mennessä jokaisen haja-asutusalueen kiinteistön on pistettävä jätevesiasiansa kuntoon. Muut vaihtoehdot ovat käytännössä maahanimeyttämö, maasuodattamo, pienpuhdistamo. Mikään näistä ei ole ihan halpa, kustannukset vaihtelevat sijainnin, maaperän ja jo olemassa olevien järjestelmien kunnosta riippuen.
Esimerkiksi vesistöjen rehevöitymisen lopettamiseksi kotitalouksien jätevesijärjestelmien kuntoon saattaminen on kuitenkin tärkeä toimenpide.
Myös siirtoviemäriin liittyminen maksaa, mutta on silti varsinkin pitkällä tähtäimellä erittäin kilpailukykyinen vaihtoehto. Taajama-alueen ulkopuolella vesiosuuskunnan perustaminen on käytetyin tapa rakennuttaa ja ylläpitää verkosto.