Uudella tuella voi hankkia kylälle vaikka sydäniskurin

27.02.2024

Viime kesänä alkanut uusi Leader-ohjelmakausi toi uuden tukimuodon yleishyödyllisille hankkeille. Vielä pienhankkeiden tukea ei ole päässyt hakemaan, mutta haun pitäisi aueta pikapuoliin.
– Aiemmin yhdistykset ja seurat voivat hakea mukaan Leader-ryhmän toteuttamiin teemahankkeisiin, jotka olivat sidottuja johonkin tiettyyn teemaan ja joissa oli useita alahankkeita. Nyt tällä ohjelmakaudella yhdistykset voivat hakea pienille hankkeilleen omaa pienhanketukea, JyväsRiihen toiminnanjohtaja Leena Karjalainen kertoo.
Pienhankkeiden haku tapahtuu sähköisessä Hyrrä-järjestelmässä. Tuen alaraja on 1000 euroa, kehittämishankkeissa tukiprosentti on 85 ja investointihankkeissa 55. Pienhankkeen yläraja on 8000 euroa.
Karjalaisen mukaan investointeja pienhankkeena voivat olla vaikkapa laavu tai kylätalon ilmalämpöpumppu, uudet harrastusvälineet kyläseuralle tai esimerkiksi sydäniskuri kylälle.
– Tarkoituksena olisi, että investointi parantaa toiminnan mahdollisuuksia kylillä, Karjalainen toteaa.
– Kehittämispuolen pienhanke voi olla esimerkiksi uudenlaisen tapahtuman järjestäminen tai uudelle kohderyhmälle suunnatun toiminnan järjestäminen, esimerkiksi nuorten työpajat. Kehittämishankkeessa voi myös vaikkapa tallentaa perinnettä tai tuoda esille liikuntareittejä, ideanhakuretkikin voi olla kehittämishanke, Karjalainen selvittää.

Pienhankkeissa hakuprosessi on muita hankkeita kevyempi ja maksatus tapahtuu tuotosperusteisesti eli kuittien sijaan maksun saamiseksi on esitettävä dokumentti hankkeen toteutumisesta.
– Dokumentti voi olla vaikkapa tallenne ja raportti järjestetystä tapahtumasta. Hanke on toteutettava suunnitelman mukaan, suunnitelmaan ei saa tehdä muutoksia, eli hankesuunnitelma on tehtävä hyvin. Hankesuunnitelmassa suunnitellaan myös, miten hankkeen toteutuminen todennetaan, Karjalainen kertoo.
– Meiltä saa kyllä apua niin hakemuksen laatimiseen kuin koko prosessiinkin.
Yksi uudistus tällä ohjelmakaudella on hankkeisiin omarahoitusosuudeksi laskettavan talkootyön arvon nosto. Henkilötyötunnin arvo on nyt 20 euroa ja konetyötunnin arvo 60 euroa.
– Rahana yhdistysten pitää kattaa 10 prosenttia hankeen omarahoitusosuudesta, eli talkootyön osuus saa olla iso, Karjalainen toteaa.

Yritystukien ja yhdistyksille suunnattujen uusien pienhanketukien lisäksi tälläkin ohjelmakaudella on tarjolla entiseen tapaan tukea yleishyödyllisille kehittämis- ja investointihankkeille. Lisäksi uutena, erillisenä hanketyyppinä ovat nyt Älykäs kylä -hankkeet.
– Tälle vuodelle meillä on paljon tukirahaa jaossa, joten nyt olisi hyvä aika panna toimeksi ja kehitellä hankeideoita, Karjalainen toteaa.
– Viimeisinä ohjelmakauden vuosina on vähän vähemmän rahaa jaettavana, paras tilanne on nyt ohjelmakauden keskivaiheilla.
Viime kesänä alkanut ohjelmakausi kestää vuoteen 2027 asti. JyväsRiihellä on jaettavana julkista rahaa yhteensä 3,8 miljoonaa euroa, EU:n maaseuturahaston rahan lisäksi mukana on kuntien ja valtion rahaa.
– Nyt saimme jaettavaa enemmän kuin koskaan aikaisemmin, Leena Karjalainen toteaa.
Hanketukien haku on jatkuva, mutta hankehakemukset käsitellään JyväsRiihen hallituksessa valintajaksoittain. Seuraava valintajakso päättyy 3. huhtikuuta ja siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään JyväsRiihen hallituksessa 24. huhtikuuta. Kevään viimeinen valintajakso päättyy 22. toukokuuta, siihen mennessä tulleet hakemukset käsitellään 12. kesäkuuta pidettävässä hallituksen kokouksessa.
– Meillä on kevään aikana tarjolla tietoa Teamsin välityksellä 3. huhtikuuta ja Hankeklubi meillä on 17. huhtikuuta Muuramessa. Minä ja hankeneuvojamme neuvomme mielellämme, eli meihin voi ottaa yhteyttä, ja neuvoja löytyy nettisivuiltakin. Nyt kannattaa kehitellä hyviä ideoita ja sitten olla niiden kanssa meihin yhteydessä, Leena Karjalainen kannustaa.

Tiina Lamminaho

Lue myös nämä: