Taimikon ja nuoren metsän hoitoon metka-tukea

21.03.2024

Uusien, kemera-tukijärjestelmän korvaavien metka-tukien haku on avautunut maaliskuun alussa.
– Tukijärjestelmää on haluttu yksinkertaistaa. Nyt taimikonhoidon ja nuoren metsän hoidon tuet on yhdistetty samaan tukeen ja sitä haetaan, kun työt on tehty. Metsänomistaja pystyy helposti itse hakemaan tukea sähköisesti metsään.fi-palvelun kautta, hankehallinnon päällikkö Sameli Salokannel Metsäkeskuksesta toteaa ja kertoo, että myös metsään.fi-palvelua on uudistettu.
– Siitä on pyritty tekemään mahdollisimman käyttäjäystävällinen. Esimerkiksi tukihakemusta tehtäessä palvelu ohjaa käyttäjää. Olisikin erittäin tärkeää, että hakemukset tehtäisiin nimenomaan sähköisesti. Paperisella lomakkeella toimitettu hakemus vaatii meiltä käsittelytyötä ja silloin hakemuksen käsittely on paljon hitaampaa ja tukipäätöksen saaminen kestää kauemmin, Salokannel sanoo.
Taimikon ja nuoren metsän hoito on Salokanteleen mukaan äärimmäisen tärkeää puuston kasvun ja elinvoimaisuuden kannalta.
– Elinvoimainen puusto ei ole niin altis metsätuhoillekaan kuin hoitamaton metsä. Oikein ajoitetut hoitotoimet taimikon varhaisperkauksesta lähtien varmistavat, että puusto kasvaa ja säilyy mahdollisimman elinvoimaisena, Salokannel toteaa.
– Toinen metsän kasvuun vaikuttava asia on terveyslannoitus. Myös siihen on saatavilla tukea ja uudessa järjestelmässä tukiehtoja on väljennetty, Salokannel toteaa ja kertoo, että valtio haluaa tukea metsien hoitoa myös ilmastonäkökohtien takia.
– Kasvava ja elinvoimainen metsä sitoo hiiltä ja toimii hiilinieluna, Salokannel toteaa.

Metka-tukiin on varattu tänä vuonna reilut 38 miljoonaa euroa. Niistä suurin osa, yli 30 miljoonaa euroa, käytetään taimikon ja nuoren metsän hoitoon. Taimikon ja nuoren metsän hoidon sekä terveyslannoituksen lisäksi tuetaan myös suometsän hoitoa, metsäteiden rakentamista ja perusparantamista, kulotusta sekä luonnonhoitoa. Ympäristötukiin on lisäksi varattu 12,3 miljoonaa euroa.
– Nyt metsänomistajien kannattaisi miettiä, onko omalla maalla määräaikaiseen suojeluun soveltuvia luontokohteita. Esimerkiksi metsään.fi-palvelusta näkee omalla maalla olevat metsälain kymmenennen pykälän mukaiset suojelukohteet, Salokannel toteaa ja kertoo, että metka-tukea voi hakea myös vapaaehtoisesti suojeltaville kohteille.
– Korpilahdellakin on paljon suojeltavaksi sopivia puustoisia kohteita, esimerkiksi lähteiden ja purojen lähettyvillä. Myös korvet ja lehdot ovat toivottuja suojelukohteita. Metka-tukijärjestelmässä puuston määrä vaikuttaa tukisummaan, suojelusopimus tehdään kymmeneksi vuodeksi. Nykyään Metsäkeskus ei enää valmistele sopimusta, Metsäkeskuksen verkkosivuilta löytyy lista toimijoista, jotka valmistelevat suojelusopimuksia ja osaavat laatia ympäristötukihakemuksen, myös sopimuksen valmisteluun saa tukea, Salokannel kertoo.
– Luontoarvot ovat nouseva trendi ja myös metsänomistajilla luontoarvot ovat nousseet entistä enemmän esille, siksi myös ympäristötukiin on varattu hyvin rahaa.

Tänä vuonna maksetaan vielä kemera-tukia, joista on annettu päätös viime vuoden puolella. Kemera-tukijärjestelmää on käytetty hyvin, viime vuonna Keski-Suomessa maksettiin kemera-tukia metsänomistajille reilut 3,37 miljoonaa euroa. Siitä ylivoimaisesti suurin osuus käytettiin taimikon ja nuoren metsän hoitoon, niitä tuettiin Keski-Suomessa yhteensä reilulla kolmella miljoonalla eurolla.
Tällä hetkellä metka-tukea voi hakea jo kaikkiin työmuotoihin, mutta muiden kuin taimikon ja nuoren metsän hoidon, terveyslannoituksen ja kulotuksen tukien hakemusten käsittely pystytään aloittamaan vasta myöhemmin kesällä.
Taimikon ja nuoren metsän hoidon tukeen ei vaadita ennakkosuunnitelmaa, vaan tukea voi hakea, kun työt on tehty. Muissa tukimuodoissa sen sijaan vaaditaan ennakkosuunnitelma, työt voi aloittaa vasta sitten, kun Metsäkeskus on hyväksynyt suunnitelman. Kemera-tukijärjestelmään verrattuna muutoksia on niin tukiehdoissa kuin tukimäärissäkin. Tarkempaa tietoa metka-tuista ja niiden hakemisesta löytyy Metsäkeskuksen verkkosivuilta.

Tiina Lamminaho

Lue myös nämä: