Mutasen leirikeskus laitettiin myyntiin

15.01.2024

Rukoushuone ei ole mukana kaupassa, sen tulevaisuus avoinna.

Jyväskylän seurakunnan kiinteistöstrategian toteutus on edennyt Mutasen ja Koivuniemen leirikeskusten myyntiin; Vesalan leirikeskuksen uudisrakennukset otettiin käyttöön syksyllä, joten kiinteistöstrategiansa mukaisesti seurakunta luopuu Mutasen ja Koivuniemen leirikeskuksista.

– Mutasen rukoushuone on suljettu pois leirikeskuksen myynnistä. Myyjällä on oikeus joko siirtää rukoushuone toiseen paikkaan tai lohkaista rukoushuoneelle oma tontti siihen paikalle, jossa se nyt on. Rukoushuoneen tilannetta selvitellään erikseen, eikä sen tulevaisuudesta ole vielä mitään päätöksiä, seurakunnan kiinteistöpäällikkö Maritta Lukkarinen kertoo.

– Rukoushuone on ehdottomasti kulttuurihistoriallisesti arvokas sekä rakennukseltaan että irtaimistoltaan ja se liittyy läheisesti paikalliseen historiaan. Missään tapauksessa sitä ei siirretä pois Oittilasta. Mikäli päädytään rukoushuoneen siirtämiseen, se siirretään johonkin käytön kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan Oittilassa, Lukkarinen toteaa.

Mutasen rukoushuoneessa on muun muassa Fredrik Ahlstedtin tekemä vesiväriluonnos Jyväskylän kaupunginkirkon alttaritaulusta. Rakennushistoriallisen inventoinnin mukaan rukoushuone on rakennettu todennäköisesti vuonna 1884 Koivulan mäelle, Mutasen pappilan läheisyyteen. Kun pappila 1800-luvun ja 1900-luvun vaihteessa muutettiin lähemmäksi Päijännettä, myös rukoushuone siirrettiin. Rakennushistoriallisen inventoinnin mukaan rukoushuone on siirretty nykyiselle paikalleen todennäköisesti 1901 – 1905.

– Rukoushuoneesta on keskusteltu paljon, ja sen siirtoa esimerkiksi Villa Cawénin lähelle on mietitty. Minusta parasta olisi, jos se voisi jäädä nykyiselle paikalleen, sillä se liittyy niin tiiviisti Mutasen pappilaan eli nykyiseen Vaarunhoviin, korpilahtelainen kirkkovaltuutettu Markku Lahti toteaa ja kertoo, että jonkinlaista remonttia rukoushuone vaatii.

– Alimmaiset hirret ovat menneet huonoksi, eli rakennus pitäisi ainakin kengittää, Lahti sanoo.

Oittilassa rukoushuoneen kohtalo on puhuttanut, koska rakennus on kuulunut oleellisena osana kylän elämään. 1800-luvulla aloitetut ehtikkojuhlat keräsivät Mutaseen jopa satamäärin väkeä.

– Ja aikoinaan rukoushuoneessa pidettiin joulukirkkoa, jossa kävi 1950- ja 1960-luvuilla niin paljon väkeä, etteivät kaikki mahtuneet sisällekään, Hannu Uusitalo muistelee.

– Kyllähän rukoushuone on kylän historian kannalta merkittävä rakennus. Nyt pallo on seurakunnalla, jonkinlaista ylläpitoa ja kunnostusta rakennus vaatii, Uusitalo toteaa.

Maritta Lukkarisen mukaan rukoushuoneen ympäristöstä mahdollisesti poistetaan liian lähelle

rakennusta kasvanutta puustoa, mutta itse rakennukselle ei talven aikana tehdä mitään.

– Jos rakennus siirretään, se on luontainen kohta korjauksille, mutta rukoushuoneen osalta kaikki on vielä avoinna, Lukkarinen sanoo.

Mutasen leirikeskuksen nyt myynnissä olevalla noin neljän hehtaarin tontilla on 1980-luvulla rakennetun leirikeskuksen päärakennuksen lisäksi erillinen rantasauna, aitta, grillikatos ja liiteri. Päijänteen rantaviivaa tontilla on kolmisen sataa metriä. Metsää Mutasen tilasta jää seurakunnan omistukseen vielä yli 300 hehtaaria, eri lohkoina.

– Rantayleiskaavassa alue on matkailupalvelujen aluetta ja sinne saa rakentaa lisää matkailua palvelevia rakennuksia. Toki ostaja voi halutessaan hakea kaavamuutosta, Maritta Lukkarinen toteaa.

– Rakennukset vaativat peruskorjausta jo ikänsäkin puolesta, eivätkä esimerkiksi pesutilat täytä nykymääräyksiä.

Korpilahden lähikirkkoalueen vastuupapin Antti Koiviston mukaan Mutasen leirikeskuksessa on ollut omia rajoitteitaan esimerkiksi rippileirejä ajatellen.

– Tilat ovat vähän pienet 25 hengen rippileirille, jossa isoisten ja muun henkilökunnan kanssa on väkeä yhteensä yli 30 henkeä. Majoituskapasiteetti tulee vastaan ja vessa- ja suihkutilatkin ovat rajalliset. Pienempiä, 20 hengen rippileirejä, siellä mahtuu pitämään paremmin, Koivisto kertoo ja toteaa, että Mutasessa on ollut myös ongelmia sisäilman kanssa; sisäilmaa ei ole tutkittu, mutta jotkut ovat saaneet siellä oireita.

– Tosi kauniilla paikallahan leirikeskus on, Koivisto toteaa.

– Mutasen kehittäminen on laiminlyöty, se on huonossa kunnossa, eikä sinne ole investoitu. Mutta ei kyllä voi sanoa, että Korpilahtea olisi laiminlyöty Jyväskylän seurakunnassa. Korpilahden kirkko on remontoitu ja me olemme saaneet uuden seurakuntatalon, eli Korpilahden kiinteistöihin on panostettu. Meillä on varmasti peruskiinteistöt seurakunnan eri alueiden kiinteistöistä parhaimmassa kunnossa, Koivisto sanoo.

Antti Koiviston mukaan Mutasella on pidetty rippileirejä vielä viime kesänä. Lisäksi seurakunta on pitänyt siellä muun muassa saunailtoja.

– Seurakunnan omalla käytöllä käyttöaste on ollut melko matala. Tilan lämmitys maksaa kuitenkin paljon pelkällä ylläpitolämmölläkin. Tiloja on myös vuokrattu ulkopuolisille ja kesällä käyttöaste on ollut hyvä, jonkin verran toimintaa on ollut talvellakin, Koivisto kertoo.

Kirkkovaltuuston joulukuussa 2020 hyväksymään seurakunnan kiinteistöstrategiaan on kirjattu, että Mutasen ja Koivuniemen leirikeskuksista luovutaan, kun Vesalan uudistettu leirikeskus otetaan käyttöön.

– Nyt Mutasen ja Koivuniemen leirikeskukset on annettu välittäjän myytäväksi, tarjoukset on pyydetty jättämään tammikuun loppuun mennessä. Tarjousten saamisen jälkeen asia etenee kirkkoneuvoston käsittelyn kautta kirkkovaltuustoon, joka tekee lopulliset myyntipäätökset, luultavasti toukokuun kokouksessaan, Maritta Lukkarinen kertoo ja toteaa, että Mutasen leirikeskus on herättänyt kiinnostusta.

– Kyselyjä tuli jo etukäteen, Lukkarinen sanoo.

Tiina Lamminaho

Lue myös nämä: