Lääkäreiden ammatinharjoittajamallia esittävä valtuustoaloite sai kannatusta

20.11.2023

Matias Lahti (kesk.sit.) ja Mauno Vanhala (kesk.) tekivät viime viikolla hyvinvointialueen aluevaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen lääkäreiden ammatinharjoittajamallin pilotoimiseksi Keski-Suomessa.
-Perusterveydenhuollon lääkäripalveluihin pääsy on monin paikoin heikolla tasolla sekä kansallisesti että Keski-Suomessa. Tällä on negatiivinen vaikutus sekä potilaiden terveydentilaan että heidän kokemukseensa laadukkaista terveyspalveluista. Lisäksi hoitosuhteen jatkuvuudella on tutkitusti merkittävä vaikutus potilaiden kuolleisuuteen. Nykyinen palvelujärjestelmä ei ole pystynyt turvaamaan riittävällä tavalla myöskään hoitosuhteiden jatkuvuutta, valtuustoaloitteessa todetaan.
Lahti kertoo, että aloite on saanut myönteistä palautetta.
-Joku lääkärikollega ehti jo ilmoittautua palveluntuottajaksikin, jos hanke toteutuu. Myös viranhaltijat ovat olleet asiasta kiinnostuneita.
Aloitteessa todetaan, että nykyisen hallituksen hallitusohjelmassa on mainittu, että ammatinharjoittajamallin hyödyntämistä selvitetään hoitoon pääsyn parantamiseksi ja hoidon jatkuvuuden vahvistamiseksi.
-Sosiaali- ja terveysministeriöstä on useaan otteeseen viestitty, että sillä olisi halukkuutta selvittää ammatinharjoittajamallin käyttöönottoa jossain päin Suomea.
Ammatinharjoittajamallilla tarkoitetaan palveluiden järjestämis- ja tuottamistapaa, jossa lääkäri toimii itsenäisenä yrittäjänä. Mallissa lääkärillä on oma väestö, jonka perustason lääkäripalveluiden tuottamisesta hän vastaa. Kyseessä on siis yrittäjyyteen perustuva oma lääkäri -malli.
-Suomessa monet eläinlääkärit toimivat ammatinharjoittajina siten, että he työskentelevät yhtä aikaa virassa ja itsenäisenä yrittäjänä, Lahti sanoo.
Aloitteessa todetaan myös, että mikään toimintamalli ei tuota toivottuja tuloksia, jos työntekijöitä ei ole riittävästi. Pitkittyneen perusterveydenhuollon työntekijävajeen vuoksi on luotava uusia toimintatapoja, jotka houkuttelevat ja sitouttavat työntekijöitä. Moni ammattilainen kokisi ammatinharjoittajamallin mielekkäänä työskentelytapana, joka kannustaisi huolehtimaan potilaiden hoidosta pitkäjänteisesti ja sitouttaisi lääkärin tehtäväänsä pidemmäksi aikaa.
Valtuustoaloitteessa esitetään selvitettäväksi nykyisen lainsäädännön tarjoamat mahdollisuudet ammatinharjoittajamallin hyödyntämiselle perusterveydenhuollossa. Lahti ja Vanhala toteavat aloitteessaan, että hyvinvointialueen tulisi olla yhteydessä sosiaali- ja terveysministeriöön ja selvitettävä ministeriön valmius ja halukkuus erillisrahoituksen myöntämiselle
Toiveena on, että Keski-Suomen hyvinvointialueella käynnistyy ammatinharjoittajamallin pilottihanke, jonka tavoitteena on parantaa perustason lääkäripalveluiden saatavuutta ja hoidon jatkuvuutta sekä kerätä kokemuksia ja aineistoa kansallisen päätöksenteon tueksi.

 

Lue myös nämä: