Apteekki on tärkeä lähipalvelu

17.04.2024

Apteekkien palvelujen kehittämis-iltaa vietettiin maaliskuussa Sun Toiveessa Toivakassa.
Tilaisuuden järjestäjänä oli Suomen Apteekkariliitto. Toivakan apteekkari Marianne Wiiri toivotti iltaan saapuneet tervetulleiksi. Illan vetäjinä olivat Tampereen ammattikorkeakoulun valmentaja ja opettaja Tutta Tanttari ja Apteekkiliitosta proviisori Elina Aaltonen.
Paikalle saapunut Toivakan kunnanjohtaja Touko Aalto kertoi, että kunnassa pidetään erittäin tärkeänä omaa apteekkia ja sen palveluja. Asiakasilta toteutettiin pienryhmissä ryhmätyöskentelynä. Ryhmäläisten tuli profiloitua omien, mutta myös perheidensä palvelutarpeiden mukaisesti. Osa-alueina ryhmäkeskusteluissa olivat apteekkien palvelut Ihmiseltä ihmiselle, Ajasta ja paikasta riippumatta ja Elämäntilanteen mukaan.
Näitä eri ryhmiä edustavia ihmisiä haettiin ja heidän osaansa profiloiduttiin. Samalla pohdittiin sitä, miten apteekki voisi huomioida kunkin ryhmän toiveet.
– Tavoite illasta on ollut asiakasprofiilien ja apteekkiasioinnin työstäminen ja kartoitus, visioi Tutta Tanttari.
Elina Aaltonen kertoi, että näissä eri paikkakunnilla järjestetyissä työpajoissa on tullut esille apteekkien lähipalvelun tärkeys pienilläkin paikkakunnilla.
– Apteekkien osaaminen ja asiantuntijuus nousivat voimakkaasti esille myös Toivakassa.
Toivakassa on liikkunut huhuja siitä, että Toivakan apteekki olisi lopettamassa? Tämä ei pidä paikkaansa.
– Toivakan apteekki ja Leivonmäen sivuapteekki eivät ole lopettamassa toimintaansa vaan päinvastoin. Haluamme kehittää apteekkipalveluita ja miettiä voisiko apteekki olla avuksi paikallisten terveyspalveluiden tarjoajana terveyskeskuksen palveluiden supistuessa. Toivakan apteekki toivottaa asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi jatkossakin ja ottaa vastaan lisää kehitysideoita, toteaa Toivakan apteekkari Marianne Wiiri.

Veikko Ripatti

Ajatuksia apteekista

Ohessa on brand manager, proviisori Elina Aaltosen Suomen Apteekkariliitosta lähettämästä Toivakan illan yhteenvedosta katkelmia. Ryhmäkeskusteluissa ei ajateltu vain Toivakan apteekkia vaan yleensä apteekkien palveluja. Toivakan apteekki sai ryhmäläisiltä kokonaisuudessaan positiivisen palautteen. Teksti ei siis peilaa Toivakan apteekin puutteita vaan on yleisluontoista pohdiskelua.

Ihmiseltä ihmiselle -profiilissa esille nousivat ikäihmiset
Heille palvelujen tarve on suuri, he tarvitsevat paljon neuvontaa ja ohjausta. Samalla he arvostavat ajankäyttöä palvelussa (kiireettömyys). Heille myös tärkeätä on turvallisuuden tunne, jota omalta osaltaan luo kasvokkainen kohtaaminen apteekissa. He myös toivovat tarvittaessa yhteyttä suoraan apteekista lääkäriin.
Ongelmana ikäihmisille saattavat olla sähköisten järjestelmien hallinnan ja osaamisen puute. He tarvitsevat apua myös reseptien uusinnassa ja voinnin kartoituksessa. Asioinnin rauhallisuus, selkeys, inhimillisyys ovat heille arvokkaita palvelun elementtejä…

Elämäntilanteen mukaan -ryhmässä nousi tarve vanhenevan reseptin uusinnasta.
Tämän ryhmän kohdalla asioimisen nopeus ja helppous korostuu. Yksi toivomus heiltä on rauhallinen ja luotettava keskustelupaikka, jolloin muut asiakkaat eivät kuule. Aktiiviset eläkeläiset tarvitsevat mahdollisuutta asioida muiden menojen ohessa. Sujuva asiointi on heille plussaa. Toiveina heillä on hoidon seuranta, verenpaineen seuranta, rokotukset ja pienet hoitotoimenpiteet…

Ajasta/paikasta riippumatta.
Tähän ryhmään ajateltiin sopivan kiireiset työikäiset ja kaupunkilaiset/vuorotyöläiset. Tärkeäksi heillä nousivat sähköpostitilaukset, tekstiviestikysymykset, mainosposti ja tarjoukset, puhelinpalvelu, apteekin sijainnin mainonta, helppo pysäköinti apteekin lähellä.
Paljon matkustavat toivovat sitä, että pystyvät kotiin palatessaan hoitamaan asiat sujuvasti. He kiinnittivät huomiota myös ajan säästöön. Somea käyttävä nuoriso haluaa nopeaa palvelua. He näkevät tarpeelliseksi sen, että apteekin nettisivuilla olisi esimerkkejä useimmin kysytyistä kysymyksistä.
Liikuntaesteiset / kaukana palveluista asuvat. Heille kotitoimitukset helpottaisivat arkea, kun on paljon hoidon tarvetta.

Lue myös nämä: