Nisulan kyläseura huolestui tuulivoima-aikeista

Nisulan kyläseura huolestui tuulivoima-aikeista

Myrsky Energia selvittää mahdollisuuksia alle 10 tuulivoimalan rakentamiselle Nisulan kylässä. Alustavien suunnitelmien mukaan lähimmät tuulivoimalat tulisivat sijaitsemaan kilometrin päässä vakituisesta asutuksesta. Nisulassa on noin sata vakituista asukasta ja kesäasukkaiden myötä määrä tuplaantuu. Alustavissa suunnitelmissa Nisulaan rakennettaisiin viisi tuulivoimalaa.
Tuulivoimaloiden mahdollista rakentamista on ryhdytty selvittämään alueen yhden maanomistajan aloitteesta. Myrsky Energia on lähestynyt asiassa vielä ainoastaan maanomistajia. Kunnanjohtaja Touko Aalto totesi viime keskiviikkona järjestetyssä yleisötilaisuudessa, ettei kunnassa ole juurikaan tietoa hankkeesta tässä vaiheessa.
– Lähikuukausina selviää, onko tästä kehittymässä tuulivoimahanketta vai ei.
Nisulan kyläseuran kannanottoa esitellyt Henna Järvenpää sanoi, että paikka on väärä tuulivoimarakentamiselle paitsi asutuksen myös luontoarvojen kannalta. Maakuntakaavassa alue on merkitty vapaa-ajan asumisen, matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi. Alueella ovat voimassa Toivakan läntisen alueen rantaosayleiskaava ja Nisulan kylän osayleiskaava.
– Lähellä sijaitseva Rutalahti-Viisarimäki on maakunnallisesti arvokas maisema-alue. Hankealueella sijaitsee yksi luonnonsuojelualue, 500 metrin päässä on kolme luonnonsuojelualuetta, joista yksi on Suomen luonnonperintösäätiön ja Päijänteen Luonnonperintösäätiön omistama Pentti Linkolan muistometsä, Järvenpää kertoi.
Noin kahden kilometrin päässä luonnonsuojelualueita on kolme lisää sekä kaksi Natura-aluetta. Melko lähellä sijaitsee myös Leivonmäen kansallispuisto.
Järvenpää listasi alueelta löytyviä EU:n luontodirektiivien alaisia lajeja. Alueella on niistä tavattu viitasammakkoa, liito-oravaa, kirjojokikorentoa ja lummelampikorentoa.
– Alueella on myös lukuisia luonnonsuojelulain suojelemia ja metsälain alaisia erittäin tärkeitä elinympäristöjä joko hankealueella tai sen välittömässä läheisyydessä. Tällaisia metsätyyppejä ovat esimerkiksi lehdot, purolehdot, tervaleppäkorvet ja lohkareikot.
Alueella sijaitsee Vaaterin niityt, joka on maakunnallisesti arvokas perinnebiotooppi. – Kaikki perinnebiotooppien luontotyypit ovat uhanalaisia.
Järvenpää toi esiin kyläseuran huolen myös Vihijärvestä ja tuulivoimarakentamisen vaikutuksista siihen. Vihijärvi on ekologiselta tilaltaan tällä hetkellä erinomaisessa kunnossa.
– Pohjavesialue sijaitsee aivan hankealueen rajalla. Ympäristönsuojelulaki ja vesilaki kieltävät pohjaveden muuttamisen ja pilaamisen.

 

Maarit Nurminen