YVA-vaihe Vehniältä Honkolaan

IMG_1711

Pirkko Hirvi ei innostunut ensimmäisenä tarkastelussa olleesta tielinjavaihtoehdosta: rinnakkaistien pätkä näyttää menevän suoraan hänen pihansa poikki. Hirvi epäili Äänekosken investointien vaikuttavat uuden tien rakennustarpeen taustalla.

Tikkakoskelta Äänekoskelle päin pitäisi nelostie saada vetämään paremmin ja turvallisemmin liikennettä, todettiin perusteluksi tien parannussuunnitelmille Vehniän koululla järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa Ely-keskuksen ja YVA-suunnitelman tekemisestä vastaavan Sito Oy:n edustajat kertoivat paikallisille nyt YVA-menettelyn kohteena olevan Vehniän kylä – Äänekoski -välin toimenpiteiden etenemisestä. YVA-menettelyllä tarkoitetaan tiehankkeen ympäristövaikutusten arviointia.

Tieosuus tarjoaa haasteita: nyt tutkittavalle välille osuu muun muassa Suomen tihein liito-oravapopulaatio.

Kirrin ja Tikkakosken välisen moottoritien tiesuunnitelmat ovat tämän kuun ajan nähtävillä Jyväskylän kaupungin kirjaamossa. Tikkakosken lentokentältä eteenpäin Äänekosken Honkolaan ulottuvan tieosuuden parantamisen ympäristövaikutusten arviointi alkaa nyt. Parannettavan tai rakennettavan tien kolme mahdollista linjaa ovat pian kansalaisten katsottavissa Ely-keskuksen sivuilla internetissä.

YVA-ohjelma valmistuu todennäköisesti syyskuun lopussa. Valmis YVA-ohjelma tulee kaikkien nähtäville kuntien ilmoitustauluille sekä internetiin. Lokakuussa järjestetään toinen yleisötilaisuus. Sen jälkeen YVA-ohjelmasta otetaan vastaan palautetta kunnissa. Palautteen jälkeen syntyy YVA-selostus, jossa vaihtoehdot tarkentuvat ja jossa pohditaan ympäristövaikutusten minimointia.

– Toivomme paikallisilta rakentavaa palautetta. Te tunnette alueen parhaiten, vetosi yleisöön ympäristökonsultoinnin osastopäällikkö Veli-Markku Uski Sito Oy:stä.

Teksti ja kuva Hanna Autio