Yrittäjät vauhdissa Uuraisilla

Tavoitteena on saada yritystoiminta reippaaseen kasvuun. Uuraisten Yrittäjissä aktiivisesti toiminut Kari Kovanen toivoi, että Uuraisille syntyy nyt toimeliaisuutta.
Jaakko Neuvonen toivoi, että kunta ottaisi päätöksissään huomioon yrittäjät entistä tarkemmin. Neuvosen mielestä tärkeä asia on veroäyrin pitäminen alhaisena, se houkuttaa eniten kuntaan muuttavia palkansaajia. Yrityksillä on pulaa ammattitaitoisesta työvoimasta, varsinkin metallialalla, mutta myös suunnittelijoita ja rakentajia tarvittaisiin nykyisten yritysten palkkalistoille. Myös uusille yrittäjille on tilaa. Toimintasuunnitelmaan on listattu Uuraisten yrittäjien näkökulmasta katsottuna puuttuvia palvelujen tarjoajia ja työvoimaa. Luettelo on pitkä, jossa on mainittu mm. rakennussuunnittelijoita, lattia-asentajia, pihasuunnittelijoita, maatalouskoneiden korjaajia ja esim. autopesula. Kunnan alueelle pitäisi luoda mahdollisemman paljon palveluja, jotta kuntalaiset käyttäisivät oman kunnan yrityksiä ja näin saataisiin pyöritettyä euroa omassa kunnassa. Tämä takaisi taloudellisen kasvun Uuraisilla. Yrittäjät toivovat, että Jykesin kanssa järjestettäisiin tiedotustilaisuuksia markkinoinnista ja mainonnasta. Jykes antaa myös asiantuntija-apua mahdollisia yritystukia hakiessa.