Ylpeästi toivakkalainen

34-vuotias syntyperäinen ?toivakkalainen Tuomas Tahvonen on Toivakan uusi kunnanvaltuuston puheenjohtaja. Hän aloittaa tehtävänsä hyvin poikkeuksellisissa olosuhteissa, jossa tilanne elää koko ajan. Tämä haastattelu on tehty toissa lauantaina, jonka jälkeen on tapahtunut paljon.
– Vielä ei koronatilanne näy luottamushenkilöpuolella muuta kuin, että valmistaudumme noudattamaan kunnan ohjeistusta. Toki monet kokoontumiset ja kokouskäytännöt täytyy miettiä uusiksi, totesi hän tuolloin. Viranhaltijoita poikkeukselliseen tilanteeseen valmistautuminen on jo työllistänyt paljon.

Konsulttiyritys FCG:n Jyväskylän toimistolla työskentelevä Tahvonen oli myös valmistautunut siirtymään etätöihin.

– Puheenjohtajana pyrin tasavertaisuuteen, jotta kaikkien ääni pääsee kuuluville ja erilaiset mielipiteet pääsevät esiin. Toivon myös, että yhteistyö jatkuu vähintäänkin yhtä hyvänä tulevaisuudessa.

FCG:n historia juontaa juurensa kuntien tarpeista ja monet palvelut on räätälöity kuntasektorille. Tyypillisiämpiä kuntien käyttämiä palveluja ovat mm. rakennettuun ympäristöön, koulutuksiin, johdon konsultointiin ja sote-puolelle liittyvät asiantuntiijapalvelut. Rakennusinsinööri Tuomas Tahvonen on aina tykännyt käsillä tekemisestä, vaikka aivan käytännön kirvesmieshommat ovatkin tällä hetkellä vain konsultin rakas harrastus.

Vaikka Toivakka on Tahvoselle tuttuakin tutumpi, käsitys kuntapolitiikasta on oman valtuustouran aikana muuttunut. Tarkastuslautakunnan puheenjohtajuus on antanut hyvin kattavan kuvan Toivakan kunnasta.

– Olen huomannut, että päättäjätkin ovat ihan ihmisiä ja eikä tässä ihan helppojen asioiden kanssa painita. Joskus valittavana on vain enemmän tai vähemmän huonoja vaihtoehtoja ja niistä parhaan kompromissin löytäminen on haastavaa. Suomalaisen päätöksenteon kulmakiviä on, että erilaiset mielipiteet pääsevät esiin ja niistä demokraattisesti valitaan enemmistön mielestä sillä hetkellä paras, hän miettii.

Tuomas Tahvosen sai kokoomuksen ehdokkaaksi lähtemään oman kiinnostuksen lisäksi myös ympäristön painostus, eikä päätös ollut hetkellinen päähänpisto, vaan oli ajatuksissa jo kuntavaalien 2012 alla, mutta silloin aika ei ollut vielä kypsä.

– Olen luonteeltani aika utelias erilaisia asioita kohtaan, se on varmasti suurin syy, sekä halu vaikuttaa asioihin. Vastuut ja velvollisuudet olen tiedostanut koko ajan ja päätin jo valituksi tultuani, että en aseta toiveita tehtävistä, vaan otan vastaan mitä tarjotaan.
Valtuuston puheenjohtajan tehtävässä hän kokee edustavansa koko valtuustoa ja koko kuntaa. Samalla hän on yhä myös valtuutettu omine mielipiteineen.

– Puheenjohtajana pyrin tasavertaisuuteen, jotta kaikkien ääni pääsee kuuluville ja erilaiset mielipiteet pääsevät esiin. Toivon myös, että yhteistyö jatkuu vähintäänkin yhtä hyvänä tulevaisuudessa.

Tällä hetkellä Toivakan suurimmat haasteet löytyvät taloudesta, säästöpaineita on joka sektorilla.
– Olisin toivonut, että edellisellä hallituskaudella sote- ja maakuntauudistus olisi saatu jonkinlaiseen päätökseen. Erilaista selvitystyötä tehtiin kuitenkin todella paljon. Nyt eletään jälleen epätietoisuuden tilassa ja tosiasia on, että palvelut on joka tapauksessa jotenkin tuotettava.
Toivakassa tehtiin esimerkiksi sen hetkisen tiedon perusteella päätös siirtyä käyttämään yksityisen palvelukoti Soivakan palveluja.

– Toki tuon päätöksen taustalla on myös soteuudistuksesta riippumattomia seikkoja, kuten nykyaikaisempien tilojen tarjoaminen palveluasumiseen, Tahvonen toteaa. Toivakan onneksi Soivakasta ei saatu aihetta Esperi-kohuun, vaan palvelukotiin on oltu pääosin tyytyväisiä.
– Erilaisia uusia palvelumalleja on koko ajan mietittävä ja toivoisin, että niitä mietittäisiin hyvin laajalla rintamalla, Tuomas Tahvonen sanoo.

Julkisrakentamispuolella ainut suunnitteilla oleva uudiskohde on Kankaisten liikuntahalli mutta senkin osalta tehdään vielä tarkkaa tarveharkintaa ennen investointipäätöksiä, mutta yksityiselle puolelle Toivakassa toivottaisiin hartaasti oikeaa rakennusbuumia. – Kankaisten koulu rakennettiin mielestäni fiksulla mallilla, siitä kiitos tekniselle johtajalle. Uusien tilatarpeeseen vastaavien tilojen hankkiminen pienellä kiinteistöriskillä on tässä tapauksessa hyvä ratkaisu. Infrastruktuuri ja siihen liittyvät kunnossapitohankkeet työllistävät jatkossakin, mutta suurelta osin nyt on keskityttävä pistämään taloutta kuntoon. Ja onhan meillä tälle vuodelle taloudellisesti kannattavaksi laskettu aurinkoenergiainvestointi, millä pyritään osaltamme olemaan mukana lisäämässä ekologisesti kestävää ja hajautettua energian tuotantoa.

Yksi monia pieniä Keski-Suomen kuntia huolestuttava asia on kuntien omistama Keski-Suomen Verkko Holding Oy, jonka kautta. Toivakka on mukana Keski-Suomen valokuituverkot Oy:ssä. Holding-yhtiön taloudellinen tilanne on tukala. Operatiivista verkkoliiketoimintaa pyörittävän Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toiminta jatkuu edelleen ihan normaaliin tapaan.

– Julkinen tuki tilanteen helpottamiseksi olisi olisi tietysti toivottavaa, mutta aika alkaa loppua, sen varaan kunnat ei voi mitään laskea. Toivoisin että yhtiö pysyisi toimintakuntoisena ja optimistisesti haluan myös ajatella, että yhtiön osakkuus voi joskus olla kuntien pääomaa, käytössä oleva valokuitu on toki sitä jo nyt. Itse valokuituverkko on mielestäni kuitenkin hyvä ja esimerkiksi lisääntyvän etätyön kannalta välttämätön, kertoo verkon tyytyväinen käyttäjä.

– Aiempien vuosien Investointien, kuten Toivakkatalon ja koulukeskuksen laajennuksen aiheuttamat vaikutukset talouteen ovat olleet tiedossa, mutta yleinen kuntatalouden taantuma tuli jonkin asteisena yllätyksenä. Käyttötalouden tasapainottamisen kautta ne temput täytyy löytyä, millä vastataan kustannusrakenteen muutoksiin ja saadaan talous pitkällä aikavälillä kuntoon. Samalla kun säästetään, tehostetaan ja mietitään uusia palvelumalleja, pitää myös ylläpitää kunnan elinvoimaa. Pelkällä säästämisellä ajaudutaan vain kriisikuntamenettelyyn.

Tahvonen pitää myös erittäin tärkeänä kuntien välistä ja oikeastaan koko maakunnan sisäistä yhteistyötä, Vaikka yhteistyötä tehdään positiivisessa hengessä, niin uusista kuntalaisista ja yrityksistä sekä nykyisten säilyttämisestä kuitenkin kilpaillaan.

Pitkällä aikavälillä pitäisi pyrkiä kehittämään koko maakuntaa siten, että maakunnan väestökasvu ja elinvoima säilyisi kasvu-uralla, sillä tavoin turvataan myös yksittäisten kuntien asemaa Keski-Suomessa. Toivakka-mainospuheen pitäminen sujuu Tahvoselta luontevasti.

– Toivakka pystyy tarjoamaan esimerkiksi erinomaisen uuden yritysalueen, yrittäjäverkoston, upeita omakotitontteja, hyvät peruspalvelut, todella loistavat liikenneyhteyden, sekä aktiivisen kunnan parasta ajattelevan johdon. Tervetuloa Toivakkaan, Tuomas Tahvonen sanoo.

Hanna Lahtinen