Viimeinen sotiemme veteraanit -keräys Toivakassa

Torstaina 29. elokuuta suoritetaan viimeisen kerran veteraanikeräys toivakkalaisten sotaveteraanien, heidän puolisoittensa sekä leskiensä hyväksi. Toivakan seurakuntakodilta lähtee 20 ILMASK:n aliupseerikoulun oppilasta klo 17.30 kiertämään kyliä ja suorittamaan keräystä. Heitä kyyditsevät toivakkalaiset sotaveteraanien ystävät ja tukihenkilöt. Keräyksen tuotto käytetään vielä elossa olevien sotaveteraaniemme, heidän puolisoittensa sekä leskiensä kuntoutus-ja virkistystoimintaan. Sotaveteraaniyhdistys kiittää keräystä suorittavia Ilmasotakoulun oppilaita ja heidän kyyditsijöitään ja toivoo, että toivakkalaiset suhtautusivat suopeasti veteraanikeräykseen.