Varhaiskasvatusta valssin tahtiin

Uuraisilla alkoi maaliskuun alkupuolella uusi varhaiskasvatuksen kehittämishanke, jolla valmistaudutaan Valssi-järjestelmän käyttöönottoon ja jota vetää Marja Kemppainen. Valssia hallinnoi Karvi, eli Kansallinen koulutuksen arviointikeskus.
– Koulutukseltani olen varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja olen ollut pitkään Jyväskylässä ja sitä ennen eri puolilla Suomea töissä. Hain tähän tehtävään, koska se tarjoaa mielenkiintoista ja uutta näkökulmaa tuttuun asiaan. Koen, että juuri tähän kehitystehtävään työkokemukseni on riittävän monipuolinen ja olen nähnyt monia erilaisia toimintakäytänteitä, Kemppainen sanoo. Hanketyö on hänelle uutta.
Syksyllä aukeava Valssi on kansallinen varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen järjestäjiä ja palveluntuottajia heidän laadunhallinnassaan.
Valssi on monipuolinen digitaalinen palvelu, jonka avulla saadaan kerättyä arviointitietoa osana kunnan varhaiskasvatuksen laadunarviointi- ja kehittämistyötä. Valssin avulla tiedonkeruu toiminnan toteutumisen tasosta voidaan toteuttaa sujuvasti koko organisaatiossa. Valssityökaluilla voidaan arvioida sekä varhaiskasvatuksen rakenteellisia tekijöitä että pedagogisia prosesseja eli esimerkiksi niitä toimintatapoja, joita lasten kanssa työskennellessä käytetään. Arviointitiedon keruun jälkeen alkaa varsinainen kehittämistyö eli kääritään hihat ja suunnitellaan, miten haluttuun tavoitteeseen päästään ja miten seuranta toteutetaan.
– Digitaalinen järjestelmä saattaa kuulostaa hienolta, mutta kyseessä on oikeasti työntekijöille helppokäyttöinen työkalu, joka täsmentää sekä uudistaa varhaiskasvatuksen laadun arviointityötä. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on ikään kuin purettu osiksi ja sieltä voidaan poimia esimerkiksi jokin yksittäinen ajankohtainen varhaiskasvatuksen rakenteisiin tai pedagogiikkaan liittyvä aihe teema, joka halutaan nostaa kehittämiskohteeksi, Kemppainen jatkaa.
Tällä hetkellä järjestelmä on käytössä pilottikunnissa, kuten Jyväskylässä. Syksyllä arviointityökalut saa ottaa käyttöön koko Suomessa. Kemppainen tietää, että useissa lähikunnissa suunnitellaan Valssin käyttöönottoa.
–Täällä Uuraisilla on tosi sitoutuneita työntekijöitä ja heillä on kehittämishalukkuutta, mikä on minun kannaltani hyvä asia. Tätä työtä tehdään yhdessä. Vaikka itse Valssi-järjestelmä on suunnattu varhaiskasvatuksen työntekijöille, koko ajan rinnalla kulkee myös lasten ja perheiden osallisuuden näkökulmat varhaiskasvatuksen laadun arvioinnissa ja kehittämisessä. Hankkeen aikana tarkastellaan Uuraisten varhaiskasvatuksen laadunarviointi- ja kehittämistyötä kokonaisuutena.
– Tähän mennessä työni on ollut Karvin hyvin laajaan materiaaliin tutustumista ja myös Uuraisten varhaiskasvatukseen tutustumista ja henkilöstön ajatusten kuuntelemista, sekä koulutusmateriaalin valmistelua. Uurainen on minusta suorastaan ihana pikkukunta.
Varhaiskasvatus nousee ajoittain otsikoihin myös negatiivisessa mielessä.
– Varmasti haasteita on esimerkiksi rekrytoinnissa, mutta päivittäin huomaan, miten hieno ala tämä on ja miten paljon hyvää tehdään osaltamme hyvän lapsuuden eteen. Tosi paljon on kiinni siitä, miten sanoitamme asioita ja mitä nostamme esiin, Kemppainen sanoo.
Jos Marja Kemppaisella olisi valta ja määrättömät resurssit kehittää suomalaista varhaiskasvatusta, hän rajaisi ryhmäkokoja, sekä lisäisi mahdollisuuksia suunnitteluun ja pedagogisiin keskusteluihin. Myös ennaltaehkäisevät perheiden hyvinvoinnin palvelut saisivat häneltä lisäeuroja.
– Tietysti myös palkan puolella pitäisi tapahtua jotain, jotta tämä ala oikeasti vetäisi. Koulutustasosta en lähtisi tinkimään, mutta monialaisuus työkentällä on vahvuus, hän päättää.

Hanna Lahtinen