Varhainen tuki on paras tuki

Samuli Mattila on vasta 26-vuotias, mutta jo politiikan konkari.

Ensimmäistä kertaa hän pyrki eduskuntaan jo kahdeksan vuotta sitten ja on tämän jälkeen toiminut aktiivisesti kunnanvaltuutettuna ja muissa luottamustoimissa Uuraisilla. Tällä hetkellä hän toimii valtuuston ensimmäisenä varapuheenjohtajana ja peruspalvelulautakunnan puheenjohtajana. Hän toimii myös hyvinvointialueen yksilöasiainjaostossa.
Ensimmäisellä kerralla ehdokkaana Samuli Mattila profiloitui luonnollisesti nuorten äänenä, mutta tälle kerralle omakohtainen elämänkokemus on laajentunut erityisesti lapsiperheiden asioista. Mattila on kolmen alle kouluikäisen lapsen isä, joka työskentelee lastensuojelun erityisyksikössä ohjaajana. Ammatiltaan hän on mielenterveys- ja päihdetyöhön suuntautunut lähihoitaja, joka on työskennellyt myös psykogeriatrian osastolla sekä ikääntyneitten asumispalveluissa.
Työn ja perhe-elämän ohella hän harrastaa luonnossa retkeilyä ja kalastamista.

Miksi lähdit ehdokkaaksi?
– Koska Suomelle tarvitaan suunnamuutosta. Politiikassa pitäisi keskittyä perusasioihin.
Yleinen pahoivointi, mielenterveysongelmat, syrjäytyminen sekä lapsiperheköyhyys kasvavat kovaa vauhtia. Yhteiskunnan on herättävä ja tehtävä tarvittavia toimia, jotta ihmiset voisivat paremmin tulevaisuudessa.

Millainen on poliittinen taustasi? Entä millainen taustaryhmä sinulla on?
– Olen liittynyt Keskustaan 15-vuotiaana. Olen nuoresta iästä huolimatta ehtinyt vaikuttaa erilaisissa luottamustoimissa yli 10-vuoden ajan. Tällä hetkellä toimin hyvinvointialueen yksilöasiainjaostossa sekä Uuraisten kunnanvaltuuston 1.varapuheenjohtajana.

Minkä uskot nousevan puhutuimmaksi vaaliteemaksi, entä mikä on sinun tärkein (tärkeimmät) teemasi?
– Uskon talouspolitiikan nousevan vaalien tärkeimmäksi teemaksi.
Omat teemani ovat: Työtä, toimeentuloa ja vahvaa valtion taloudenhoitoa, mielenterveyspalvelut kuntoon ja satsauksia ennaltaehkäiseviin sekä varhaisen tuen palveluihin. Heikkoon syntyvyyteen sekä alati kasvavaan lapsiperheköyhyyteen on puututtava. Kansanedustajana esittäisin lapsilisien sitomista indeksiin.

Onko jokin erityisesti keskisuomalainen asia, johon haluat vaikuttaa?
– Kansanedustajana edistäisin moottoritien (vt 4) jatkohanketta ja tekisin kaikkeni, jotta tieverkkoon saataisiin tarpeeksi korjausrahaa.

Millä alalla olet asiantuntija?
– Sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä lasten, nuorten ja perheiden asioissa.

Millaisten asioiden uskot nousevan esiin päätöksenteossa seuraavan neljän vuoden aikana?
– Uskon tulevien leikkaustoimien nousevan isoksi keskustelun aiheeksi. Toivon, että Venäjän aloittama hyökkäyssota päättyisi ja keskustelun aiheena olisi Ukrainan jälleenrakentaminen.
Omalta osaltani tekisin kaikkeni, jotta yhteiskunasta tulisi perhemyönteisempi. Vaikeinakin talousaikoina täytyy uskaltaa panostaa maan tulevaisuuden toivoihin; lapsiin, nuoriin ja lapsiperheisiin.

Miten nykyinen eduskunta ja hallitus ovat mielestäsi selvinneet melko erikoislaatuisista viime vuosista?
– Hallitus on onnistunut kohtuullisesti vaikeista vuosista. Valitettavasti talouspolitiikan linja on ollut liian lepsua, johtuen hallituskauden alussa tehdyistä pysyvistä menolisäyksistä.

Epäkohta, johon haluat puuttua?
– Sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten kasvuun. Kansanedustajana vaatisin, että valtio ohjaa hyvinvointialueden rahoitusta lähi-, ennaltaehkäiseviin-, sekä varhaisen tuen palveluihin.

Ennusta viiden puolueen kärki vaaleissa?
– Perussuomalaiset, Sdp, Kokoomus, Keskusta, Vasemmistoliitto

Millainen uskot olotilasi olevan 2.4.2023 klo 20?
”Kaikkensa antanut”

Hanna Lahtinen