Vapaa-aikatyöryhmä on kentän ääni

Lautakuntien määrä Uuraisilla on ollut vähenemään päin ja esimerkiksi vapaa-aikalautakunta lakkautettiin vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen ja tilalle perustetiin vapaa-aikatyöryhmä. Edeltäjästään se eroaa siten, että sillä ei ole laillista päätösvaltaa, eikä siihen valita henkilöitä poliittisin perustein, vaan jäsenet edustavat uuraislaisia järjestöjä. Asiat työryhmän käsittelyyn tuo vapaa-aikasuunnittelija, toki myös jäsenet nostavat esiin tärkeiksi kokemiaan asioita. Ryhmä kokoontuu muutaman kerran vuodessa. Työryhmästä asiat etenevät sivistyslautakunnan käsittelyyn.


Varsinaista tungosta ryhmään ei ole ollut, kaikki halukkaat ovat päässeet mukaan. Ryhmän kokoonpano on pysynyt pääosin samana pian viisivuotisen olemassaolon ajan. Toisaalta alkuperäisjäsenet eivät ole halunneet lähteäkään työryhmästä, vaan jäsenyys ryhmässä on koettu mielekkääksi ja myös poliittisten sidonnaisuuksien puuttuminen on huomattu pelkästään hyväksi asiaksi. Lähinnä Nuorisovaltuuston edustuksessa on ollut luonnollisista syistä vaihdoksia.


– Olen kokenut, että ääntämme on aidosti kuultu ja ideamme ovat hyvin edenneet myös päätöksenteossa, sanoo ryhmää ensimmäiset neljä vuotta johtanut Jari Hotti, viime vaalien jälkeen puheenjohtajana aloitti Erkki Kupari.
Vapaa-aikatyöryhmä on kentän ääni kunnallisessa päätöksenteossa ja haluaa olla sitä yhä enemmän. Ryhmän jäseniä on siis lupa nykäistä hihasta vaikka kaupan kassalla ja kertoa Uuraisten vapaa-aikapalveluihin liittyviä ajatuksia.

Hanna Lahtinen