Uusia kasvoja Toivakassa

Toivakan kunta on saanut uusia työntekijöitä. Laukaalainen Arja Marjonen aloitti työskentelyn huhtikuun alussa työllisyys- ja elinkeinosuunnittelijana. Asioihin nopeasti tarttuva ja helposti innostuva Marjonen on toisaalta syvällinen pohdiskelija. Koulutukseltaan hän on yhteisöpedagogi AMK ja opiskelee Jyväskylän ammattikorkeakoulussa kuntoutuksen ohjaajaksi.
– Olen työskennellyt kolmannen sektorin, kuntien, valtion sekä TE-toimiston organisaatioissa työllisyyteen ja hanketyöhön liittyen. Uskoisinkin hyötyväni näistä kokemuksista työssäni Toivakan kunnassa, hän kertoo. Työssään hän haluaa ylläpitää Toivakan hyviä palvelurakenteita ja toisaalta kehittää niitä palveluita, jotka tarvitsevat uusia näkökulmia.
– Minulle on tärkeää yhdenvertaisuus, ratkaisukeskeisyys sekä tiivis ja välitön yhteistyö verkostoissa. Haluaisin vaalia ja vahvistaa Toivakan kunnan yhteisöllisyyttä ja pitää yllä kehittymismyönteistä ilmapiiriä.


Työllisyyteen liittyen hän pyrkii ratkaisemaan työnantajien ja työttömien työnhakijoiden tarpeita. Marjonen myös koordinoi Toivakan kunnan työllisyysasioita ja toimii yhteyshenkilönä työllisyyshankkeissa.
– Työskentelen Toivakan moniammatillisessa tiimissä työ- ja toimintakyvyn arviointiin liittyen. Koordinoin ja ohjaan kuntouttavan työtoiminnan ryhmätoimintaa. Lisäksi osallistun työllisyyteen liittyviin hankkeisiin ja kehitän kunnan toimintaa työllisyyden näkökulmasta. Elinkeinoelämään liittyen hän toimii yrittäjien ja elinkeinoelämän alueilla yhdessä kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovasen kanssa. – Odotan innolla, mitä kaikkea mahdollisuuksia avautuukaan. Tarkoituksena on tutustua alueen yrittäjiin ja tehdä yhteistyötä heidän kanssaan heidän tarpeidensa mukaan.

Sosiaaliohjaaja, niin ikään laukaalainen Jari Saikkonen on opiskellut AMK sosionomiksi Seinäjoen sekä Mikkelin ammattikorkeakouluissa.
– Yksi syy sosiaalialalle hakeutumiseen on ollut se, että vietän mielelläni aikaa ihmisten parissa, sosiaalialan tehtäviä minulla onkin takana noin neljätoista vuotta.
Aikaisemmin Saikkonen on työskennellyt muun muassa henkilökohtaisena avustajana, lastensuojelun sijaishuollossa, palvelukodinjohtajana mielenterveyspuolella, ikäihmisten päivätoiminnassa sekä Jyväskylän kaupungilla. Pienemmässä organisaatiossa työskentely kuitenkin kiinnosti häntä, koska silloin jää enemmän aikaa konkreettiselle asiakkaan kohtaamiselle, mitä Saikkonen itse pitää työskentelyn kulmakivenä.
Työnkuvaan kuuluu Vammaispalvelujen sosiaaliohjausta, sekä tähän liittyvän päätöksentekoa, mielenterveysasiakkaiden sosiaaliohjausta sekä ikääntyneiden sosiaaliohjausta. – Ajattelen itse, että ehdottomasti tuon vahvaa osaamista asiakkaiden kohtaamiseen, sekä laajaa kokemusta sosiaalialalta.

Jenni Partanen

Avainsanat: