Uuraisten seurakunnassa tehdään säästötoimenpiteitä

Uuraisten seurakunta lomauttaa lapsityöntekijät ja nuorisotyönohjaajan kesäaikana. Lomat ja lomautukset päättyvät elokuun puolivälin aikaan.
Tämän lisäksi kirkkovaltuusto on päättänyt osa-aikaista nuorisotyön ohjaajan viran 70 prosenttiseksi työajaltaan. Viranhaltija on Merja Kinnunen. Samoin päätettiin vähentää lastenohjaajan toimen työaikaa 29%. Toimenhaltija on Pia Jylhä. Seurakuntapastori virkaa (50%) ei täytetä enää syksyllä. Hautausmaalle ie ole palkattu toista kesätyöntekijää. Kaikkien vähenee seurakunnan henkilökunnan vuosityön määrä n. 1,5 henkilötyövuotta. Näillä ja muilla säästötoimenpiteillä pyritään laskemaan seurakunnan palkkamenot n. 60 prosenttiin jäsenverotuloista.
Viime vuoden tilinpäätös oli lähes 48 000€ alijäämäinen ja kuluva vuosi on budjetoitu edelleen tappiolliseksi.
Toimenpiteet eivät vähennä pidettävien päiväkerhojen ja avointen päiväkerhojen määrää. Nuorisotyön keskeiset toiminnat hoidetaan edelleen kuten ennenkin.
Seurakunta hakee säästöjä tasapainoittaakseen talouden ja selvitäkseen tulevasta seurakuntatalon rakentamisen aiheuttamista taloudellisista kustannuksista.
Seurakunnan rakennukset ovat olleet poissa käytöstä kosteusvaurioiden vuoksi jo toista vuotta. Kirkkoherran virasto ja taloustoimisto toimivat edelleen ”pappilassa” Multiantie 3:ssa.
Seurakunta on kunnostanut vanhan pappilan. Tiloissa toimii Marjoniemen poukama niminen yritys.