Uuraisten kunta omistaa nyt Uuraisten Valokuituverkot Oy:n

Tänään 1.2.2023 Uuraisten Valokuituverkot siirtyi kokonaisuudessaan Uuraisten kunnan omistukseen.

Uuraisten Valokuituverkot Oy mahdollistaa Uuraisten kunnan ja sen lähialueiden kehittymisen nopeiden ja nykyaikaisten tietoliikenneyhteyksien avulla. Yhtiön toimialana on laajakaistaliiketoiminta tietoliikenneverkkojen rakentamisen, omistamisen ja ylläpidon sekä kokonaistietoliikennepalveluiden tuottaminen.

Valokuitusaaga Keski-Suomessa on ollut pitkä ja kuoppainen. – Muistan kun vastavalittuna kunnanjohtajana osallistuin eräänä kauniina kesäiltana vuonna 2011 tiedotustilaisuuteen, jossa aiheena oli laajakaista. Silloin ilmassa oli toiveikkuutta, toki myös epävarmuutta, kunnanjohtaja Juha Valkama muistelee.

Sittemmin moni uhkakuva on toteutunut ja verkon toteuttaminen on muodostunut haasteelliseksi. Se, mikä ei ole muuttunut, on valokuidun erinomaisuus nettiyhteyksissä. Se on edelleenkin toimintavarmin, nopein ja tasalaatuisin tapa siirtää tietoa verkossa.

Valokuituverkkoa Uuraisille ja suureen osaan Keski-Suomen kunnista valikoitui alussa rakentamaan pohjanmaalainen Verkko-osuuskunta Kuuskaista, joka ajautui sittemmin talousvaikeuksiin. Seurauksena syntyi Keski-Suomen Valokuituverkot, johon Uuraisten kunta ei kuitenkaan liittynyt. Uuraisten Valokuituverkot Oy perustettiin vuonna 2016 ja tuolloin Uurainen oli siinä mukana yhden prosentin osuudella osakkeista, enemmistöosakas oli Kuuskaista.

– Tuolloin vielä oli toive, että yhtiö pystyy kannattavasti toimimaan ja käyttötaloustasolla niin on käynytkin. Rahoituskulujen hoito on kuitenkin siirtynyt yhä enemmän takaajan, eli Uuraisten kunnan vastuulle. Tilanne on ollut meillekin uusi ja haastava, mutta kaikkien vaikeuksienkin keskellä päällimmäisenä on ollut ratkaisukeskeinen asenne, Juha Valkama kertoo.

Prosessi on vaatinut monenlaista selvitystä ja tutkimusta, johon on hankittu paljon myös ulkopuolista laki- ja talousasiantuntemusta. Loppupäätelmä oli, että edullisin vaihtoehto kunnalle on omistaa Uuraisten Valokuituverkot kokonaisuudessaan. Tähän löytyi myös kunnanvaltuustossa yhteinen tahtotila.

– Verkko-osuuskaista Kuuskaista on ollut edelläkävijä laajakaistaverkkojen rakentajana. Mutta kuten edelläkävijälle usein käy, se kohtaa ennalta-arvaamattomia vaikeuksia ja niin on tässäkin käynyt. Kuluneita vuosia voi todella kutsua opintomatkaksi. Uuraisilla on kuitenkin tehty viisas valinta ja monilla uuraislaisilla on ollut jo pitkään tarjolla toimivat ja vakaat verkkoyhteydet. Verkko on rakennettu siten, että uusi omistaja pääsee sitä nyt kehittämään ja laajentamaan. Te olette ostaneet infraa, joka on verrattavissa sähköön ja tiestöön, totesi Verkko-osuuskunta Kuuskaistan hallituksen jäsen Ulla Koivisto allekirjoitustilaisuudessa.

Maanantain kunnanhallituksen kokouksessa valittiin Uuraisten Valokuituverkot Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Harri Palosen ja jäseniksi Jari Flyktmanin ja Matleena Kivelän (varapuheenjohtaja). Varajäseniksi valittiin Satu Nieminen ja Samuli Mattila. Kunnanjohtajalla on osallistumisoikeus hallituksen kokouksiin läsnäolo- ja puheoikeudella. Uuraisten Valokuituverkot Oy:n yhtiökokousedustajaksi kunnanhallitus valitsi Liisa Stenman-Kässin.

Uuraisten kunta hankkii operaattoripalvelut ja hallinnon kunnan ulkopuolelta. Osakekaupan seurauksena Uuraisten Valokuituverkot Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on nimetty Janne Paunonen, joka toimii myös Keski-Suomen Valokuituverkot Oy:n toimitusjohtajana.

– Kuntalaisilla ei ole syytä huoleen. Ykköstavoite on yhtiön tervehdyttäminen ja nykyisten asiakkaiden liittymien turvaaminen, suunnitelmia jatkostakin on jo olemassa, kertoo Janne Paunonen.

Kuvassa allekirjoittamassa Verkko-osuuskunta Kuuskaistan hallituksen jäsen Ulla Koivisto, kunnanjohtaja Juha Valkama, talous- ja hallintopäällikkö Pasi Lievonen ja kunnanhallituksen puheenjohtaja Liisa Stenman-Kässi.

Hanna Lahtinen