Työllisyys- ja yrityspalvelut lähipalveluna Uuraisilla

Soten siirtyminen hyvinvointialueille tämän vuoden alusta aiheutti muutoksia myös useiden kunnan palkkalistoille jäävien viranhaltijoiden ja työntekijöiden työnkuvissa. Kunnat ovat tehneet omannäköisiään ratkaisuja ja miettineet tehtäväjakoa uudelleen.
Uuraisilla päädyttiin ratkaisuun, jossa vuodesta 2015 asti työnsuunnittelijana toimineen Ari Pekka Pasasen toimenkuvaa laajennettiin.
– Kolme kärkiasiaa työssäni ovat nyt työllisyys-, yritys- ja maahanmuuttoasiat, hän kertoo.
Pasanen on osa SPR:n Ennakkoluuloton edelläkävijä -palkinnolla palkittua Uuraisten kotouttamisryhmää. Uuraisilla ukrainalaisten asiat on hoidettu hyvin.
– Kielikurssi päättyi nyt pääsiäiseen. Yritimme hakea hankerahoituksella jatkoa mahdollisimman pikaisesti, mutta Ely-keskuksella on hakemusruuhka ja menee todennäköisesti syksyyn, ennen kuin pääsemme uutta kurssia toteuttamaan, Pasanen harmittelee.
Yritysasioissa hän on nyt kunnanvirastolla se henkilö, jonka puoleen voi kääntyä esimerkiksi alustavissa ajatuksissa yrityksen perustamisesta. Hän toimii näissä tehtävissä kunnanjohtaja Juha Valkaman työparina ja pitää tärkeänä myös yhteistyötä Yrittäjäjärjestön paikallisyhdistyksen kanssa. Yrityspalvelusetelin käsittelyyn liittyvät tehtävät ovat kunnanjohtajalla, joka toivoo, että myöntökriteerit täyttäviä setelihakemuksia tulisi runsaasti. Myös toimitiloja ja tontteja kannattaa tiedustella ensisijaisesti Juha Valkamalta.
– Asiassa on minullekin paljon uutta opittavaa ja vanhojen tietojen päivitystä, mutta minulla on aika hyvät verkostot ja voin ohjata tarvittaessa eteenpäin. Tarkoitus ei ole esimerkiksi kilpailla Gradian tuottaman Keski-Suomen Yritysidea -palvelun kanssa vaan toimia yhteistyössä yrittäjän parhaaksi. Lisäksi hyödynnämme hanketoiminnan mahdollisuuksia uusien ja innovatiivisten ratkaisujen käyttöönotossa, Ari Pekka Pasanen kertoo.
Työllistämisasioissa ajankohtaista on nuorten kesätyöllistäminen yhteistyössä 4H-yhdistyksen kanssa, jota kunta tukee 150 euron tuella. Tänä vuonna kunta työllistää myös suoraan kesätyöntekijöiksi 15-20-vuotiaita uuraislaisia nuoria. Kesätyöpaikkoja on varhaiskasvatuksessa kolme, teknisessä toimessa neljä, liikuntatoimessa yksi ja museolla kaksi kesätyöpaikkaa. Lisäksi kunta työllistää neljä nuorta Uuraisten viikon aikoihin kahden viikon mittaisiin työsuhteisiin.
Tulossa on myös erilaisia kursseja ja Pop Up TE-toimisto piipahtaa aina silloin tällöin, seuraavan kerran toukokuun puolivälissä. Lisäksi suunnitteilla on JyväsRiihen hankeinfo toukokuun lopussa.
Kovin kauaa Ari Pekka Pasanen ei ehdi tottua nykyisenkaltaiseen toimenkuvaansa, vaan vuoden 2025 alusta on tulossa iso muutos. Pitkään on totuttu, että palvelut viedään esimerkiksi Uuraisilta kauemmas tai verkkoon, nyt on tulossa uudistus, jossa suunta on toinen.
– TE-palvelu-uudistuksessa palvelut siirretään kuntien vastuulle, Ari Pekka Pasanen kertoo.
Tavoitteena on, että TE-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta.
Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi. Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus. Myös kielellisten oikeuksien toteutuminen ja heikommassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvataan.

Hanna Lahtinen