Turvallisuus on tulevaisuuden ala

Jarno Liimatainen perusti viime vuonna yrityksen nimeltä Asiantuntija- ja Työturvallisuuspalvelut Liimatainen Oy. Vaikka nimi on selvää suomea, joutuu hän melko usein selventämään, mistä on kyse.
– Autan yrityksiä kehittämään yrityksen turvallisuuskulttuuria ja toimintatapoja ja näin edistämään yrityksen vastuullisuutta, hän sanoo.
Yrittäjyyttä edelsi vajaa kahdeksan vuoden työrupeama Jyväskylän ammattikorkeakoulussa Biotalousinstituutista.
– Olin mukana erilaisissa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeissa ja opetin työsuojelua, Jarno Liimatainen kertoo. Koulutukseltaan hän on agrologi. Taustaa löytyy myös elektroniikka- ja metalliteollisuudesta.
– Perinteisesti agrologi on vähän sellainen jokapaikanhöylä, joka tietää monesta asiasta jotain, mutta se on myös hyvä pohja syventää osaamista haluamaansa suuntaan. Olen hankkinut melko paljon erilaisia lisäpätevyyksiä mm. työturvallisuus- ja tulitöiden turvallisuuskorttikouluttajan oikeudet, niitä vaaditaan nykyään kaikilla aloilla, joissa koneiden kanssa työskennellään.
Yrittäjyyteen häntä veti halu johtaa omaa työtään ja päättää omista tekemisistään.
– Yrittäjänä on vapaus itse päättää ja hanketyötä voin jatkaa sopivissa määrin.
Liimataisen liiketoimintasuunnitelman ensimmäinen versio oli laaja ja tarjosi osaamista ja palveluja laidasta laitaan. Karsinnan jälkeen turvallisuus- ja riskienhallinta nousi kärkeen. Hän tekee esimerkiksi erilaisia riskien arviointeja yrityksille. Aikaisemmassa työssä luodut kontaktit ja saavutettu luottamus ovat olleet ensiarvoisen tärkeitä yrittäjän alkutaipaleella.
– Uskon esimerkiksi turvallisuuskatselmusten tarpeen lisääntyvän tulevaisuudessa läpi hankintaketjun, hän sanoo. Myös samalla alalla pidempään olleet kollegat ovat samaa mieltä.
Asiakkaat ovat pääosin vanhoja tuttuja, esimerkiksi vakuutusyhtiöitä. Hyvä yrityksen turvallisuuskulttuuri antaa yrityksestä vastuullisen kuvan ja on myös imagollisesti tärkeä. Tärkeä turvallisuuden osa-alue joka alalla on myös tietoturvallisuus.
– En ole mikään kyberasiantuntija, mutta turvallisilla salasanoilla ja päivitetyllä virusturvalla pärjää jo pitkälle ja someen ei jakele henkilö- ja yhteystietoja.
Työturvallisuusasioiden tarkempaan pohdintaan yrittäjän pitäisi herätä viimeistään siinä vaiheessa, kun ensimmäinen työntekijä palkataan. Silloin olet vastuussa jostain toisesta ja työnantajan velvollisuudet astuvat voimaan. Työntekijät pitää perehdyttää ja opastaa työtehtäviin riittävän hyvin, varsinkin nuorten työntekijöiden perehdyttämiseen pitää panostaa. Unohtamatta kuitenkaan vanhoja työntekijöitä. Tärkeää on myös ylläpitää yrityksen turvallisuustasoa, eikä ajatella, että asiat on joskus pistetty kuntoon ja se riittää vaan riskienhallinta on jatkuvaa ja läpileikkaavaa toimintaa.

Ulkopuolisen asiantuntijan tekemä turvallisuuskatselmus antaa runsaasti tietoa, joka auttaa tunnistamaan vaaroja ja riskejä sekä varautumaan niihin. Liimatainen tekee esimerkiksi maatilojen hakelämpöjärjestelmien riskien arviointeja ja tarkastaa niiden turvajärjestelmien toimivuutta.
– Huoltamattomuus ja välinpitämättömyys ovat yleisimpiä syitä hakejärjestelmien takapalojen taustalla. Ymmärrän, että maanviljelijöiden tilanne on tällä hetkellä tosi kuormittava, eikä kaikkea ehdi ja jaksa huomioida, hän sanoo.
Hakejärjestelmät ovat maatiloilla hyvin yleisiä, mutta suunta on kohti erilaisia hybridijärjestelmiä, jossa hakkeen rinnalla hyödynnetään aurinkovoimaa tai rakennetaan pienimuotoinen biokaasulaitos.
Katselmusten ja riskiarviointien lisäksi Jarno Liimatainen pitää erilaisia työelämän osaajakorttikoulutuksia ja luennoi varautumisesta. Omavaraisuus ja kotivara ovat nousseet tärkeiksi asioiksi viimeisen vuoden aikana.
– Kotivara on arjen riskeihin varautumista ja sitä kannattaa jokaisen miettiä, hän sanoo.
Omavaraisuutta häneltä löytyy myös kotoa. Äänekoskelta kotoisin oleva Jarno Liimatainen löysi perheelleen kodin Uuraisilta ja nyt Lapintiellä kotkottavat myös kanat ja lampaat määkivät.

Hanna Lahtinen