Tuoko tehdas paremman tien?

Hirvaskankaalta Uuraisille tulevan tien kunto on huolestuttanut kulkijoita jo pitkään. Varsinkin Kangashäkin kylältä Hirvaskankaalle raskasta liikennettä on Parman tehtaista johtuen paljon ja tien reunat uhkaavat sortua ja pinta on reikäinen. Häkintienä tunnettu pätkä on itse asiassa samaa seututietä 627, jonka toinen pää on Multialla ja joka ohittaa Kyynämöisten kylän. Tulevaisuudessa koko seututien merkitys tulee kasvamaan jos Äänekosken valtaisa biotuotetehdas todella rakennetaan.
Tehtaan vuoksi raakapuun kokonaiskuljetusvolyymi maanteitse tulee nousemaan noin 3 350 000 kuutiosta yli viiteen miljoonaan kuutioon. Laskelmien mukaan uudelle tehtaalle saapuu puurekka keskimäärin joka kuudes minuutti. Vuorokausitasolla tämä tarkoittaa noin 260 rekkakuormaa vuoden jokaisena päivänä. Myös kemikaalikuljetukset tulevat kaksinkertaistumaan.
Myös Uuraisten suunnasta saapuvat rekat tulevat reilusti lisääntymään.
– Seututie on tunnistettu yhdeksi Äänekosken biotuotetehtaan raaka-ainehuollon kannalta merkittäväksi väyläksi. Ilman korjaustoimia tie ei kestä lisääntyvää raskasta liikennettä, kertoo , Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueen johtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen Ely-keskuksesta.
Korjauksen tarve on siis tiedostettu, mutta jotain puuttuu, nimittäin rahoitus.
– Korjaaminen ei ole mahdollista tiedossa olevalla rahoituksella. Tässä vaiheessa ELY-keskus tekee suunnittelua, jotta parantaminen on suunnitelmavalmiuden puolesta mahdollista ja edellytykset rahoituspäätökselle olemassa. Parantamisen kustannukset selviävät suunnittelun myötä. Parantamisen tavoitteena on ensisijaisesti tien rakenteellisen kunnon parantaminen ja elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen, Jukka Lehtinen jatkaa.
Koko Suomen mittakaavassa alempi tieverkko on kärsinyt jo pitkään kunnostusrahojen puutteesta, mikä näkyy jo selvästi teiden kunnossa.
– Tienpidon rahoitus heikkenee ja sitä priorisoidaan vaikuttavuuden perusteella. Koska kokonaisuuden kannalta on hyvin perusteltua korostaa keskeisen verkon toimivuutta, alempaan tieverkkoon kohdistuu aiempaa vähemmän panoksia, toteaa Jukka Lehtinen.
Uuraislaisilla on luonnollisesti hieman erilainen näkökulma lisääntyviin rekkamääriin.
– Tieliikenneturvallisuus on keskiössä. Kuntalaisten ja tiellä liikkujien kannalta kyseessä on tärkeä tie. Sekä Häkintiellä että Multiantien alkupäässä tarvitaan kevyen liikenteen tieratkaisuja. Kunnassa on käynnissä keskustaajaman osayleiskaavan laadinta, jossa tulevat esille myös liikennejärjestelyt, kertoo kunnanjohtaja Juha Valkama.
Kunnan ja Ely-keskuksen viime vuoden alussa laatima Uuraisten liikennejärjestelysuunnitelma on kokonaisuudessaan yhä suunnitelma, joka odottaa rahoitusta valtiovallan taholta sille kuuluviin kohteisiin.
Erimielisyyttä Ely-keskuksen ja kunnan välillä on ollut esimerkiksi Kangashäkin Aholantien turvallisuusjärjestelyistä.
– Viime viikolla Ely-kehittämiskeskustelussa tuli esille, että Ely-keskus vastuuttaa kuntaa Aholantien tieturvallisuusjärjestelyistä, koska kunnan maankäyttöpolitiikasta ja kaavoituksesta johtuen alueella on syntynyt ja syntyy paljon asutusta ja sitä kautta tarvetta esimerkiksi kevytväylille. Kunta on kyllä valmis vastaamaan huutoon ja olemme alustavasti talousarvion investointiosan valmistelussa varautuneet asiaan, Juha Valkama sanoo.