Toivakka tarjoaa rivitalotontteja, Uurainen rantatontteja

Toivakka on aktivoitunut markkinoimaan keskustan rakentamattomia rivitalotontteja ja julkaissut esitteen havainnekuvineen tonttien mahdollisuuksista.
Tontteja löytyy Jussilanpolulta Peltorinne ja Iltaruskontieltä Ketorinne, nämä vierekkäiset tontit ovat Toivakan palveluiden välittömässä läheisyydessä. Uudispellontieltä puolestaan löytyvät Silanterinpelto ja Silanterinniitty, joiden valttikortti on Leppäveden läheisyys. Kaava mahdollistaa myös 1,5-kerroksisen rivitalon rakentamisen. Yhteensä neljällä tontilla on rakennusoikeutta lähes 18 700 neliölle.
Toivakan kunta markkinoi uuden ajan maalaisidylliä, jossa yhdistyvät ulkoilumahdollisuudet, kaunis luonto sekä kaikki hyvään arkeen tarvittavat palvelut. Etäisyyttä Toivakasta Jyväskylään on puoli tuntia ja Helsingistä Toivakkaan pääsee alle kolmessa tunnissa.


Uuraisten kunta taas on kaavoittanut Multiantien läheisyyteen Akko-järven rantamille kaikkiaan kahdeksan uutta pientalotonttia, joista viisi on omarantaisia. Kaava hyväksyttiin yksimielisesti kunnanvaltuuston viime kokouksessa.
Sarkolan alueen pinta-ala on vajaat viisi hehtaaria. Tonttien pinta-alat vaihtelevat 1750 ja 3600 neliön välillä, lisäksi on yksi yksityisen omistama 4900 neliön tontti. Omarantaiset tontit on kaavoitettu hieman muita pienemmiksi. Alueelle tulee kaksi uutta katua, Rantatie ja Rantapellontie. Rantatie on jo olemassa, mutta muuttuu kaavan myötä teknisesti kaduksi.
Alueen pohjoinen rakentamaton osa toimii virkistysalueena sekä maa- ja metsätalousmaana, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Alueella sijaitsee liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkoja sekä uhanalaista lintulajistoa. Alueiden suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon luontoarvot sekä niiden turvaaminen.
Sarkolan alueen asemakaavaan tehtiin ehdotusvaiheen jälkeen muutamia muutoksia saatujen lausuntojen ja kaavan tarkistuksen mukaisesti.
Rantapellontien katulinjaa tarkistetiin hiukan ja maantiealue ja liittymänuoli poistettiin asemakaavasta. Liittymälupa on haettu Pirkanmaan ELY-keskukselta, ja se on myönnetty tammikuussa 2022.
Lisäksi jätevesiin liittyvää määräystekstiä on tarkennettu ja kaavaselostukseen on lisätty tieto kevyen liikenteen järjestämisen tutkimisesta. Toistaiseksi kevytväylä kulkee vastakkaisella puolella Multiantietä ja tien ylitys tapahtuu ilman suojatietä.
Alueen rakentumisen myötä tarkasteluun tulee myös taajamamerkin paikka.

Hanna Lahtinen