Toivakka plussalle

Larsson jatkaa tarkan taloudenpidon kurssia jatkossakin. – Ensi vuonna valtion talouden tasapainottamistoimet leikkaavat kuntien valtionosuuksia ja tämä näkyy rankalla kädellä myös Toivakassa. Toivon, että sekä verotulot että terveysmenot pysyisivät suunnitelluissa rajoissa, näin voimme edes jotenkin varautua valtionosuusmenetyksiin.
Kuntien valtionosuuksia kaavaillaan uudistettavaksi ja selvitysmies Arno Miettisen johdolla on laadittu valtionosuusuudistuksesta esitys, josta luonnos lähti viikko sitten lausunnoille kuntiin.
Kuntaliitto on laskenut suunnitellun valtionosuusuudistuksen vaikutukset kunnittain. Jos valtionosuuksien muutos siirrettäisiin kunnan tuloveroprosentteihin, Toivakassa kunnallisvero nousisi kahdella prosenttiyksiköllä eli olisi näin laskien peräti 22,50 prosenttia. Tuon tason tuloveroprosentin kuntia on maassamme vain yksi, Kiteen kunta. Toivakka pääsisi siis tähän eliittiveroluokkaan mukaan.
Vertailun vuoksi kerrottakoon, että valtionosuuksien muutosesitys tarkoittaisi laskennallisesti Uuraisilla 1,2 prosenttiyksikön nousua kunnan tuloveroprosenttiin. Uuraisilla päästäisiin siis samalla tavalla laskien valtionosuusleikkauksien vyörytyksellä 20,75 prosentin verotasoon.