Toivakka mukaan liitosneuvotteluihin myöhemmin syksyllä

Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallitus päätti maanantai-iltaisen kokouksensa päätteeksi ilmoittaa Toivakan kunnalle, että sisäasiainministeriön päätöksen mukainen erityisselvitys toteutetaan aikaisemman suunnitelman mukaan Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan välisenä. Sen päätyttyä on mahdollista käynnistää Toivakan kunnan esittämä liitosselvitys. Todennäköinen ajankohta olisi ensi vuoden alussa.

Jyväskylän maalaiskunnan valtuusto 18.6. ja Jyväskylän kaupunginvaltuusto 25.6. päättivät esittää sisäasiainministeriölle Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan muodostaman uuden kunnan perustamista koskevan erityisselvityksen tekemistä.
Kunnanhallitus esityksen mukaisesti Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan muodostaman uuden kunnan perustamista koskevaa erityisselvitystä varten kuntajakoselvittäjäksi nimettiin Efeko Oy:n johtaja Jarmo Asikainen, joka esitteli maalaiskunnan kunnanvaltuutetuille kuntajaon erityisselvityksen tavoitteita, organisointia ja aikataulua elokuun kokouksessa.
Selvityksen tuloksena syntyy luonnos liitossopimukseksi. Selvitys valmistuu 15.12, jonka jälkeen asian tiimoilta järjestettäneen yleisötilaisuuksia. Jyväskylän maalaiskunnan kunnanhallitus ja -valtuusto käsittelevät asian ja tekevät päätökset helmikuussa 2008.
Vuoden 2009 alussa toteutuu ainakin Jyväskylän ja Korpilahden liitos. Liitoshalukkuutta ja kiirettä lisää raha. Mikäli Jyväskylän ja Jyväskylän maalaiskunnan valtuustot päättävät selvitystyön perusteella perustaa uuden kunnan, niin tavoitteena on uuden kunnan toiminnan aloittaminen myös 1.1.2009, jolloin yhdistymisavustus saadaan maksimimääräisenä.
Jyväskylässä ja Korpilahdella on yhteensä noin 90 000 asukasta. Korpilahti tuo kaupungin pinta-alaan moninkertaisen lisäyksen: kaupungin pinta-ala on nyt noin 100 ja Korpilahden noin 600 neliökilometriä. Avustusta liitoksella kuitataan 7 miljoonaa euroa.
Seuraavan vajaan puolentoista vuoden aikana selviää syntyykö samalla tai hieman myöhemmin vieläkin suurempi kunta ja onko vielä vuosi sitten lähes utopistisena pidetty 150 000 asukkaan Jyväskylä jo lähitulevaisuuden todellisuutta. Tuohon lukuun tosin tarvittaisiin vielä pari pikkukuntaa lisää…