Toivakassa on uusi aika ja uudet tuulet

Yrittäjien aamukahvitilaisuudessa syksyllä esille noussut idea tulevaisuuspajasta toteutettiin 1.11.2023 Toivakkatalolla. Tulevaisuuspajan tavoitteena oli pohtia kunnan ja yrittäjien kesken Toivakan tulevaisuutta.
Sää ei ollut suosiollinen vaan melkoinen lumipyry varjosti kokoontumista ja monille koittivat lumityöt. Paikalle saapui kuitenkin muutamia yrittäjiä, kunnanvaltuutettuja sekä vt. kunnanjohtaja. Vuorovaikutteisen keskustelun ohjaajana toimi kunnan työllisyys- ja elinkeinosuunnittelija Arja Marjonen.
Kokoontumisen avulla pyrittiin parantamaan yhteistyötä, lisäämään ihmisten sitoutumista. Tulevaisuuspaja alkoi nykyhetken kartoituksella.
– Keskusteluissa on noussut esille, kuinka paljon uusia yrityksiä ja nuoria yrittäjiä kuntaan on saatu. Kunnan kannustava asenne yrittäjiä kohtaan on koettu hyvänä, totesi Marjonen
Positiivista Toivakassa on yhteisöllisyys, jonka on katsottu kehittyneen parempaan suuntaan viime vuosien aikana. Lisäksi rakennusvalvonnan ketteryys pienessä kunnassa sai kehuja. Nykytilanteen haasteena pidettiin vapaiden asuntojen vähyyttä ja tähän toivottiin ratkaisuja. Puheeksi nousi myös menneisyydessä tapahtuneet haasteet ja kärhämät, joista on syytä oppia päästämään irti ja mennä eteenpäin. Nykypäivän kunnan on vaikea ottaa kantaa menneisyyden tapahtumiin, mutta kunnassa toivotaan avointa keskustelua myös hankalista asioista, jotta kunta ja kuntalaiset voivat kulkea yhdessä eteenpäin.
– Jos jokin menneisyydessä tapahtunut asia haastaa tulevaisuutta, asioista voi olla yhteydessä kuntaan matalalla kynnyksellä.
Ideointivaiheessa sai luvan haaveilla jalat irti maasta ja ideoita tulikin runsaasti. Tulevaisuuden Toivakassa haluttiin nähdä jatko-opiskelumahdollisuuksia, toimiva yritysalue, suuri Vakkafest kesäfestivaali, karavaanialue, paikka nuorille, senioritalo, uimahalli, ikääntyneiden asumisalue järvenrannalla ja kesäkahvila. Lopuksi käytettiin aika keskusteluihin ja konkreettisiin suunnitelmiin. Uudelle tasolle haluttaisiin ainakin nostaa seuraavia asioita: Toivakan yrityspalkinnon jako, tonttimarkkinointi, talvirieha-tapahtuma, kesämarkkinoiden laajennus ja jokin kuntatempaus. Lisäksi toivottiin asuntoja ikääntyneille ja muille tuleville kuntalaisille, jotta saadaan väkiluku kasvamaan. Yhdessä tekeminen ja yhteisöllisyys nousivat esille monessa kohtaa ja nehän ovat osa kuntastrategiaakin. Talous on myös saatava tasapainoon ja Viisarimäen yritysalueelle yrittäjiä. Tilaisuudessa nousikin esille sanonta: uusi aika, uudet tuulet!

Arja Marjonen/
Veikko Ripatti

Avainsanat: