Toivakassa ei lomauteta

Toivakan kunnanvaltuusto palasi kesätauon jälkeen kokoustunnelmiin uudella istumajärjestyksellä. Kokouksessa käsiteltiin kunnan selviytymisstrategiaa ja nostettiin esille talousarvioon liittyviä asioita.
Kunnanjohtaja Erkki Pyökkimies kertoi valtuustolle kolmannesvuosikatsauksen tuloksia.
Viimeisin toteuma on elokuulta, jolloin oltiin 10 000 euroa alijäämäisiä.
Hallintojohtaja Jaakko Kiiskilä pohti tilannetta ennen kokousta ja näki valon pilkahduksia tulevaisuudessa. Myös kunnanhallituksen puheenjohtaja Sakari Ainali (kesk) katsoi tulevaisuuteen positiivisin mielin.
Kunnanhallitus oli esittänyt valtuustolle säästöpäätöksen, jossa lomautusratkaisun sijaan suositeltiin pidettäväksi suositusvapaita. Kunnan työntekijät ja viranhaltijat voivat käyttää yhteensä kymmenen palkatonta suositusvapaata vuoden 2010 aikana. Kymmenestä palkattomasta suositusvapaasta saa palkkioksi kolme palkallista vapaapäivää ja viidestä yhden palkallisen. Kunnan työntekijöistä 65 on ilmoittanut pitävänsä suositusvapaata.
Suositusvapaiden tuottama säästö on 50 000 euroa, kertoo Pyökkimies. Jokaisen työyksikön esimies arvioi vapaiden ajankohdan. Kunnan palvelut pyritään pitämään, mutta esim. kirjasto on kiinni vuoden viimeisen viikon.