Toivakan toiminta palkittiin Euroopassa

Vuoden 2022 Euroopan kulttuuriperintöpalkintojen ja Europa Nostra -palkintojen voittajat on julkistettu. Suomen Kotiseutuliiton Mestarit ja kisällit -toiminta on valittu yhdeksi palkintokohteeksi koulutuksen ja taitojen sarjassa.
Mestarit ja kisällit -ryhmiä on ollut toiminnassa Suomessa syksystä 2018 asti. Hanketta rahoitti aluksi Suomen Kulttuurirahasto, ja rahoitusta on sittemmin jatkanut opetus- ja kulttuuriministeriö.
Keski-Suomen kunnista Toivakassa on järjestetty Mestarit ja kisällit -toimintaa Toivakan-Joutsan 4H:n toimesta, suurena apuna ovat olleet myös Toivakan kirkonkylän Martat.
Mestarit ja kisällit ovat ylisukupolvisia toimintaryhmiä, joissa ikäihmiset ja lapset tai nuoret kohtaavat tasa-arvoisina paikallisen kulttuuriperinnön äärellä. Mallin keskeinen idea on, että kaikki oppivat toisiltaan ja pääsevät hyödyntämään omaa osaamistaan.
– Tämä on hieno kunnianosoitus kaikille näille 30 Mestarit ja kisällit -toimintaryhmälle, hanketta Kotiseutuliitossa koordinoiva Riina Koivisto toteaa.
Toimintaan on jo osallistunut satoja lapsia, nuoria ja ikäihmisiä. Kotiseutu- ja kaupunginosayhdistykset, kunnat ja muut yhteisöt ovat perustaneet ryhmiä lähes jokaiseen maakuntaan Suomessa.
– Ylisukupolvinen ja jaetun oppimisen näkökulma on Mestarit ja kisällit -toiminnassa erityisen huomionarvoista. Arvostamme suuresti sitä, että valitut toiminnan kohteet ovat kiinteästi juurtuneita ja merkityksellisiä yhteisöille ja että toiminta on suunniteltu yhdessä. Tätä mallia voidaan kopioida ja hyödyntää muualla varsin helposti, ja siitä voi tulla merkityksellinen yhteisöille joka puolella Eurooppaa, palkintolautakunta painottaa perusteluissaan.
– Niin ikäihmiset kuin nuoret jakavat paikallisia kulttuuriperintötietojaan ja taitojaan sekä muuta osaamista. Nuoret voivat lisäksi auttaa ikäihmisiä esimerkiksi digitaalisten välineiden, kuten sosiaalisen median käytössä, Riina Koivisto lisää.
Suomessa järjestetään syksyllä vielä erillinen palkintotilaisuus, jossa paikallistoimijat pääsevät mukaan juhlistamaan voittoa.Palkinto-ohjelma rahoitetaan EU:n Luova Eurooppa -rahoitusohjelmasta.

Hanna Lahtinen

Avainsanat: