Toivakan nuorin ja vanhin valtuutettu samoilla linjoilla

Viime lehdessä olivat Toivakan kolmen eniten ääniä saaneen haastattelut. Jatkamme samoilla kysymyksillä eri puolueista valituilta haastateltavilta. Tässä osiossa on nuorimman Karla Karmalan (kok.) ja vanhimman Varja Oksasen (vas.) haastattelut, sekä Pentti Kovasen (sd.) ja Satu Mannisen (kok.) vastaukset kysymyksiin.

  1. Mitä kaikkea odotat ensimmäiseltä valtuustokaudelta?
  2. Mitä asioita haluaisit kehittää Toivakassa?
  3. Kuinka tehostaa teollisuusalueen markkinointia. Pitäisikö sana teollisuus korvata sanalla elinkeino?
  4. Miten näet ja koet terveysaseman toimivuuden?
  5. Mitä muuta haluaisit tuoda esiin?

Nuorimpana valtuustoon valittiin Karla Karmala. Karla on innolla mukana jo nyt. Sitä osoittavat hänen selkeät vastauksensa haastatteluumme.
– Ensimmäinen valtuustokausi tuo tullessaan varmastikin erittäin suuria ja kunnalle elintärkeitä kysymyksiä joita joudumme harkitsemaan erittäin laajasti koko valtuustokauden ajan. Itselleni ensimmäinen kausi on uuden opettelua ja asioiden laajaa sisäistämistä. Toivon muutosmyönteistä päätöksentekoa sekä kunnan strategista kehittämistä. Odotan erittäin paljon, että pääsen tutustumaan muihin valtuuston jäseniin ja kehittämään toivakkalaisille tärkeitä asioita. Toivakka on hieno paikkakunta, mutta moni asia on edelleen kunnostuksen ja kehittämisen vaiheilla.
– Peruspalvelut ovat kunnassa kohdallaan, erityisesti koulu sekä päivähoitopalvelut ovat ensiluokkaisia. Hyvinvoinnin saralla on kuitenkin paljon parannettavaa, esimerkiksi terveysaseman palvelut eivät enää tavoita kuntalaisia kuten pitäisi ja lääkäripalvelut ovat puutteellisia. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta huolimatta pienten paikkakuntien terveydenhuoltopalvelut eivät saa kadota ja kuntalaisten hyvinvointipalveluista ei voi leikata. Olen aina kokenut Toivakan terveydenhuoltopalvelut toimiviksi, mutta viime vuosina lääkäripalveluiden laatu ja saatavuus on heikentynyt huomattavasti. On huolestuttavaa, kuinka kyseinen muutos on vaikuttanut negatiivisesti moniin kuntalaisiin. Hoitajapalvelut Toivakassa ovat edelleen mielestäni toimivia ja monipuolisia. Asiakaskohtaamiset ovat olleet miellyttäviä ja palvelunsaanti joustavaa ja toimivaa.
– Haluan myös kiinnittää huomion nuorten toimintaan ja sen laaja-alaiseen kehittämiseen. Haluan, että Toivakassa löydettäisiin keinoja hyödyntää nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa. Matalankynnyksen vaikuttaminen tulee mahdollistaa myös meidän kunnassamme. Toivakkalaisissa nuorissa on superpaljon voimaa. Monilla on hienoja, kehityskelpoisia ideoita joita tulisi kuunnella päätöksenteossa. Nuorten tarpeet ovat usein yksinkertaisiakin verrattuna poliittisiin kiemuroihin. Usein pienetkin asiat ovat elintärkeitä nuorten yhteisöllisyyden ja oman tien löytämiseksi. Erityisesti harrastusmahdollisuuksien laaja tukeminen on nuorten kannalta erityisen tärkeää
– Teollisuusalueen markkinointia tulisi laajentaa niin, että markkinointi ei sijoittuisi vain Toivakan lähialueilla sijoittuviin teollisuusyrittäjiin. Erinomaisena ehdotuksena näen sen, että valtatielle sijoittuvaa mainostusalustaa käytettäisiin hyväksi markkinoinnissa. Valtatien käyttäminen markkinoinnissa edistäisi valtakunnallisen tason tietämystä toimivasta ja erinomaisten yhteyksien päässä toimivasta teollisuusalueesta, jossa olisi laaja ja kehittävä ympäristö kasvattaa yritystoimintaa. En halua ottaa varsinaista kantaa siihen tulisiko alueen nimi muuttaa, mutta toki on myönnettävä, että se edistäisi alueen monipuolisuutta ja antaisi mahdollisuuden laajemmalle yrittäjyyden harjoittamiselle.
– Viimeiseksi haluan kiittää kaikkia ketkä ovat antaneet minulle tämän erinomaisen mahdollisuuden. Haluan kiittää henkilökohtaisesti kaikkia 36 äänestäjää, jotka luottivat minuun, Karla Karmala päättää.

Varja Oksasella on valtuustoon valituista eniten elämänkokemusta vuosissa mitattuna.
– Valtuuston kokoonpanoon tuli isoja muutoksia. Monta kokenutta ja merkittävissä asemissa olevaa jäi pois. Uusia valtuutettuja on 12. Odotan mielenkiinnolla, miten valtuutetut löytävät toisensa muutenkin kuin puolueryhmittäin ja minkälaisia yhteistyökuvioita syntyy, olen kaikille avoin. Monissa asioissa erilaiset ihmiset voi löytää toisensa yli puoluerajojenkin. Esimerkiksi kun kävin erään vaalikoneen kysymykset läpi äänestäjänä, niin arvokysymyksissä olimme Kokoomuksen Karla Karmalan kanssa aika lähellä toisiamme. Nuorin ja vanhin, poliittisesti eri laidoilta – mielenkiintoista. Politiikka valtakunnan tasolla on muuttunut kovemmaksi ja tylsemmäksi, mutta Toivakan valtuustoon epäkunnioittava käytös ei ole vielä tähän mennessä rantautunut ja toivottavasti ei myöskään tulevalla kaudella. Erilaisuuden ja erilaisten mielipiteitten kirjosta voi syntyä hyvää ja vakaata politiikkaa kuntalaisten parhaaksi.
– Talouden tasapainottaminen tulee olemaan edelleen iso asia, kannatan ennemmin tuloihin keskittymistä, kun leikkauksia. Haluaisin nostaa keskusteluun ihan vakavasti tuulivoiman mahdollisuudet Toivakkaan. Uskoisin, että Toivakasta löytyy alueita, mitkä ovat tarpeeksi kaukana asutuksesta. On varmaan koko vaalikauden kestävä projekti, kun ei alueelle ole edes maakuntakaavassa merkintää.
– Koronan aikana on herännyt mielenkiintoa harvaan asuttua turvallista maaseutua kohtaan. Tämä mahdollinen uudenlainen kiinnostus pitää hyödyntää markkinoinnissa. Luulen, että erityisesti sivukylät saattaisi kiinnostaa ennemmin kun taajama-asuminen. Kankaisilla meillä on uusi koulu ja päiväkoti, sen alueen markkinoinnissa on vielä paljon tehostamista.
– Teollisuusalueen kohdalla tilanne etenee. Nimenmuutoksesta ja alueen markkinoinnista on Mari Paljakan valmistama ja monen muun valtuutetun allekirjoittama aloite jätetty viimeisessä valtuuston kokouksessa. Se tulee aikanaan valtuuston arvioitavaksi ja mikäli se katsotaan yhdeksi ratkaisuksi, niin kaavamuutoskin varmaan toteutuu nopeasti. Henkilökohtaiset kohtaamiset ovat tässäkin asiassa ensisijaiset, markkinoitten ja messujen avautuessa Toivakka tulee esittelemään niissä vahvuuksiaan.
– Terveysaseman toimivuus on koronan takia vaikeutunut. Lääkäri- ja hoitajaresurssia on siirretty Joutsaan ja tämä on näkynyt supistuneina palveluina ja herättänyt paljon keskustelua kuntalaisten keskuudessa. Mikäli koronatilanne rauhoittuu, niin viimeistään kesälomien jälkeen on palvelut normalisoitava Toivakassa. Tulevan sote- uudistuksen toivon tuovan ennakoitavuutta erikoissairaanhoidon kuluihin, nyt on jokavuotinen jännitys, minkä kokoinen lasku kuntaan tulee.
– Lähipalvelujen säilyminen on asia, mikä yhdistää varmaan kaikki Toivakan päättäjät. Kokonaisuutta katsoessa ovat koronan aikana supistuneet toiminnot, niin kunnan kuin järjestöjenkin on saatava nopeasti uuteen nousuun. Kunnalla pitää olla myös omaa nuorisotoimintaa järjestöjen toiminnan lisäksi. Toimintojen uudelleen avaaminen koskee muitakin, kuin nuorisoa. Ikäihmisten palvelut on avattava syksyllä. Muun muassa Viriketupaa on jo kaivattu, Varja Oksanen sanoo.


Satu Manninen on yrittäjä ja uusi valtuutettu.
– Ensimmäiseltä valtuustokaudelta odotan reilua päätöksen tekoa hyvässä hengessä kuntalaisten toiveita kuunnellen. Lasten mahdollisuudet liikkua kouluun ja harrastuksiin turvallisesti ovat kunnan vastuualueita. Pyörätien jatkaminen Huikkoon mahdollistaisi monen lapsen itsenäisen liikkumisen kouluun ja harrastuksiin ja lisäisi lasten arkiliikuntaa.
– Teollisuustontin käyttöä olisi järkevä laajentaa alkuperäisestä suunnitelmasta niin, että hyvinkin erilaisilla toimijoilla ja yrityksillä olisi mahdollisuus alueen hyödyntämiseen. Sosiaalinen media voisi olla yksi hyvä tapa mainostaa aluetta. Olisi hyvin tärkeää panostaa oman kylän terveysasemaan, koska on paljon vanhuksia ja lapsiperheitä, joiden mahdollisuudet liikkua eri kuntaan ovat rajalliset. Kela-taksin käyttökin voi olla taloudellisesti haastavaa tai jopa mahdotonta vähäosaisimmille, Satu Manninen mietiskelee.

Pentti Kovanen Kankaisten kylältä on kokenut kunnanvaltuutettu. Takana on 2000-luvulta kolme valtuustokautta ja sitten kahdeksan vuoden välivuodet. Nyt hän lähti mukaan ja tuli valituksi.
– Odotan, että asiat voitaisiin viedä yhteistyöllä eteenpäin. Näin voimme torjua uhkakuvia ja edistää yhdessä kunnan asioiden hoitoa. Teollisuusalueen osalta pelkkä tiedottaminen siitä, että meillä on teollisuustontteja, ei riitä. Saadaksemme sinne toimijoita, on oltava aktiivisia ja otettava henkilökohtaisesti yhteyttä yrittäjiin, joiden tiedetään etsivän toimintaympäristöä. Lisäksi meidän on suunniteltava porkkanoita, että, yrittäjät kokisivat kunnan tukevan heitä.
– Terveysasema ei ole nyt juuri sitä mitä pitäisi. Jokaisessa kunnassa tulisi mielestäni olla omat lääkäripalvelut. Pelkkä etälääkäri ei riitä, vaikka onkin tyhjää parempi. Meiltä on aika pitkä matka ikäihmistenkin lähteä Joutsaan tai Laukaaseen lääkärikäynneille. Toki tämä koronataudin luoma poikkeusaika on vaikeuttanut paljon terveysaseman toimintaa. Toivottavasti syksy avaa jo aseman ovet ja tuo myös lääkäripalvelun Toivakkaan.
– Jo mainittujen lisäksi näen tärkeänä sen, että uusi valtuusto uusine jäsenineen luo tilannekatsauksen siitä, missä tilanteessa kunta nyt on ja mitkä ovat mahdollisuutemme ja resurssimme toimia. Siitä on hyvä rakentaa kuntamme tulevaisuuden suunnitelmia. Kiitän myös luottamuksesta ja toimin toivakkalaisten parhaaksi, Pentti Kovanen päättää.

Veikko Ripatti