Toivakan Kuntalaisilta toi kirjastosalin täyteen kuulijoita

Toivakan kirjastolle viime torstaina järjestetty Kuntalaisilta sai hyvän vastaanoton. Teemana oli demokratia ja osallisuus. Illan infosta kyläläiset saivat kotiin viemiseksi paljon ajatuksia ja visioita Toivakan nykyisyydestä ja tulevaisuudesta.
Vt. kunnanjohtaja Touko Aalto esitteli etukäteen kuntaan lähetetyt kysymykset ja kysymyksiin sai ottaa seuranneessa keskusteluosiossa kantaa. Heti alkuunsa Aalto kertoi, että sosiaali- ja terveysalan asioita pohditaan perusteellisemmin vuoden 2024 puolella pidettävässä illassa.
– Kuntakenttä on suuressa murroksessa sillä varat kunnissa ovat vähissä. Asiat ja hankinnat on nyt toteutettava pienentyneillä euromäärillä. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnan on katsottava mitä muuta voidaan tehdä. Talouden niukkuudessa on kysyttävä lisäksi sitä, mitä voidaan tehdä yhdessä kunnan muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi on pohdittava sitä, mitä voidaan tehdä talkootyönä, sanoi Aalto.
Kyselyiden joukossa oli myös nuorison esittämiä ajatuksia ja kysymyksiä. Osan kysymyksistä Touko Aalto oli poiminut tulomaktalla bussissa nuorilta kanssamatkustajilta. Muun muassa kysyttiin sitä, voiko Toivakkaan rakentaa kerrostalon? Vastaus oli, että voihan kerrostalon toki rakentaa, jos rakentaja ja mahdolliset osakkeenostajat löytyvät. Nuoret olivat myös kiinnostuneita RC- ajoista ja myös uimahallia kaipailtiin. Realisteina nuoret kuitenkin odottivat ennen kaikkea innolla tekojääradan avautumista.
– Kysymykseen onko mahdollista PaikallisUutisten käyttäminen paremmin kunnan tiedottamiseen, vastaamme, että pelkkä lehti ei riitä, koska kaikille sitä ei tule. Niinpä viestinten tulee olla monenlaiset. Instagram, facebook yms. Tosiasiahan on se, että eri väestöryhmät vaativat erilaiset viestimet, vastasi Aalto.

Uusien asukkaiden vastaanottaminen ja heidän jonkinlainen huomioiminen nostettiin esiin?
– Yksi mahdollisuus olisi Toivakka-kassi. Tähän kassiin sitten koottaisiin infopaketti Toivakasta ja sen moninaisista palveluista, esitti hyvinvointisuunnittelija Satu Korhonen.
Korhonen esitti hyvin sen, että kunnan hyvinvointitehtävä on pitää huolta siitä, etteivät asukkaat ajautuisi hyvinvoinnin puolelta sote- ja terveyspalveluiden puolelle.
Asiointikyydit puhuttivat ja ne koettiin tärkeiksi.
– Kaikki tällaisetkin palvelut joudutaan nyt arvioimaan erikseen. On pakko sopeuttaa kaikki taloutemme kantokykyyn sopivaksi, arvioi kuntaympäristojohtaja Jari Lämsä.
Ikäihmisten asuntoja kaipailtiin keskustaajamaan. Kerrostalohanke aiemmin ei toteutunut, mutta tosiasiana nähtiin se, että kun liikuntakyky heikkenee, ihminen tarvitsee palveluiden lähelle asuntoja.

Yrittäjiä kaipailtiin lisää Toivakkaan ja kunnan puolelta todettiin, että yritysalueen osalta kysellään mahdollisuuksia asettua alueelle. Tässä tarvittaisiin ehkä enemmän yhteistyötä yrittäjien kanssa. Viisarimäen yritysalue on kaikelle yritystoiminnalle avoin alue ja hinnat tonttien osalta ovat edullisia.
– Yritysalueen tonttikoot joustavat, niin ettei heti tarvitse olla rakentamassa hehtaarin kokoista hallia, vaan pienemmänkin voi sinne rakentaa. On ajateltu aluetta käytettävän erilaisten kone- ja laite-esittelypaikkanakin. Sähköisesti on yritysaluetta nyt markkinoitu, kertoi Lämsä.
Seuraava kysymys olikin se, mihin kyselijöiden yrittäjiksi Toivakkaan tulo tyssää?
– Yritykset tekevät omat taloudelliset päätöksensä, muuta siihen on vaikea vastata. Syynä on sattanut olla esimerkiksi rahoitusvaikeudet. Kyselijät ovat olleet pieniä yrityksiä, mutta tärkeätä on se, että heihin pidetään edelleen yhteyttä.
Yleisöstä todettiin, että myös päätöksen teon hitaus kunnan puolelta voi estää yrityksiä investoimasta kuntaan ja Toivakan kunnan kannattaakin korostaa pienen kunnan ketteryyttä monissa asioissa.
Kuntalais-ilta oli täynnä kysymyksiä, jotka rönsyilivät vanhan puukoulun kohtalosta purettavaan vanhaan kunnantaloon, jonka varastokäytön loppuessa järjestöt voivat joutua vaikeaan tilanteeseen. Vielä heittona tuli kutomorakennuksena tunnetun kiinteistön kohtalo.
– Vanha ns. kutomorakennuksena nyt tunnettu rakennus on alkuperäisessä kuosisissaan. Sekään ei pysy itsestään kunnossa. Siellä on sisäilmaongelmia ja niiden osalta tullaan tekemään sisäilmatutkimus, kertoi Lämsä.
Touko Aalto tiivisti lopuksi runsaan keskustelun.
– Kunnan on kyettävä alijäämät hoitamaan ja samalla mietittävä sitä, miten luodaan edellytykset terveellä pohjalla olevalle toiminnalle. Joka tapauksessa Toivakan vahvuus on yhteisöllisyys.

Veikko Ripatti