Toivakan kunnanjohtaja eroaa

Kunnanhallituksen mukaan eroamisen taustalla ei ole mitään kunnanjohtajan väärinkäytöstä tai laiminlyöntiä.
Eron syyksi määritellään osapuolten välille syntyneet näkemyserot kunnan johtamisessa kunnan kehitystarpeiden kannalta.
Irtisanoutumisesta on solmittu sopimus, jonka mukaan Pyökkimiehen virantoimitusvelvollisuus kunnanjohtajana päättyy jo 15.4.2012.
Tämän jälkeen hän pitää kaikki maaliskuun loppuun mennessä kertyneet vuosilomansa. Virallisesti virkasuhde päättyy 3.11.2012.
Toivakan kunta maksaa Pyökkimiehelle kertakorvauksena hänen neljän kuukauden kuukausipalkkaansa vastaavan rahamäärän.
Toivakan kunnanvaltuusto kokoontuu 11.4.