Toivakan kiinteistöohjelmaa valmistellaan – Vanha virastotalo purkuun mahdollisesti vuonna 2025

Toivakan kunnalle on laadittu Kiinteistöohjelma 2030 konsulttivetoisesti. Brado Oy:n laatimaa kiinteistöohjelmaa esiteltiin kuntaympäristölautakunnalle viime viikolla.
Koulukeskus muodostaa tulevaisuudessakin kunnan toimintojen kannalta merkittävimmän rakennuskokonaisuuden, joten kiinteistöohjelman yhteydessä teetätettiin koulun vanhimpia osia koskevat kuntoarviot. Käynnissä on ollut myös koulukeskuksen rakennusten käyttövesiputkistojen saneeraussuunnittelu. Kiinteistöohjelma suosittelee kuntoarvioiden tekemistä muillekin rakennuksille, jotka ovat kunnan toiminnan kannalta tärkeitä.
Koulurakennusten osalta selvityksessä suositellaan luopumista Kankaisten koulusta, joka on siirrettävä rakennus. Vuokrasopimus Kankaisten koulusta on voimassa lokakuun loppuun vuonna 2028. Selvityksessä todetaan, että Kankaisten koulun oppilaat mahtuvat kirkonkylän kouluun. Oppilasmäärät ovat ennusteiden mukaan laskusuunnassa.
Selvityksessä todetaan, että koulukeskuksen tiloihin voisi tulevaisuudessa mahtua myös 5-vuotiaiden päiväkotiryhmä, nuoriso- ja vanhusten toimintaa.
Koulukeskuksen A- ja B-talojen lisäksi eniten peruskorjausta vaatisivat vanha puukoulu, yrittäjien talo ja vanha terveystalo eli kansalaisopiston rakennus. Tarkastelujakson loppupuolella peruskorjaustarve on myös lämpölaitoksella ja jäteveden puhdistamolla.
Selvityksessä olleiden kohteiden laskennallinen korjausvelka on yhteensä noin 19,2 miljoonaa euroa, josta koulukeskuksen osuus on 11,2 miljoonaa euroa.

Kiinteistöohjelmassa suositellaan purettavaksi vanhat terveystalo ja virastotalo. Myytäviksi esitetään yrittäjien taloa, päivätoimintakeskusta ja vanhaa puukoulua. Selvityksessä todetaan, että mikäli rakennuksiin jää peruskorjauksien jälkeenkin selvää terveyshaittaa, rakennukset tulisi vastuullisesti toimivana kiinteistöomistajana purkaa.


Kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä sanoo, että vanhan kunnanviraston purkaminen voisi tapahtua vuonna 2025. – Vuoden 2024 aikana tulisi siellä sijaitsevat arkistot digitalisoida. Arkiston käsittely on siirtänyt rakennuksen purkua.
Purkaminen ei kuitenkaan koske paloaseman osaa rakennuksesta.
– Liikkuva elementti kiinteistöjen osalta on hyvinvointialueen tarpeet, Lämsä sanoo. Tällä hetkellä Keski-Suomen hyvinvointialue vuokraa kunnalta terveysaseman, paloaseman ja päivätoimintakeskuksen tiloja. Lisäksi hyvinvointialue on vuokrannut tiloja koululta, kirjastolta ja Toivakkatalolta. Vuokratulot ovat kunnalle merkittävät, noin 182 000 euroa vuodessa. Vuokrasopimus on määräaikainen ja voimassa kolme vuotta.
Kiinteistöohjelma on rakennusten elinkaaren, korjaussuunnittelun ja tulevaisuuden tilatarpeita yhteensovittava strateginen suunnitelma, jota tarkastellaan uudelleen aina määräajoin. Haluttua kehittämisen polkua linjataan taloudelliset ja toiminnalliset tarpeet huomioiden. Rakennuksen tullessa kohti elinkaaren loppua, on peruskorjauksen lisäksi pohdittava muitakin vaihtoehtoja. Tulevaisuudessa uudisrakentaminen eri toimintoja keskittämällä voi olla vaihtoehtona, mutta siihen ohjelma ei vielä tässä vaiheessa ota tarkemmin kantaa.
Kuntaympäristölautakunta pyytää lausunnon kiinteistöohjelmasta sivistys- ja hyvinvointilautakunnalta ja esittää kiinteistöohjelman edelleen kunnanhallitukselle ja -valtuustolle hyväksyttäväksi.

Maarit Nurminen