Toivakan KD juhli puolta vuosisataa

Kristillisdemokraattien Toivakan osasto juhli 50-vuotista taivaltaan viime sunnuntaina. Juhlapaikaksi valikoitui Teemahostellin juhlasali. Pääpuhujaksi oli kutsuttu KD:n puheenjohtaja Sari Essayah.
Juhlan juontajana toimi Markus Tattari ja musiikista huolehti trio Veli-Pekka Vihinen, Johanna Ripatti ja Hanna-Leena Pöyry. Laulutrio aloitti lauluilla Lintu ja Silkkiuikku.
– Lintu-laulu sopii hyvin, kun vietämme lapsen oikeuksien päivää ja lapset ovat KD:lle arvokkaita ja tärkeitä. Toivomme kaikille lapsille turvallista tulevaisuutta, totesi Johanna Ripatti.


Tervertulosanoissaan Markus Tattari puhui kristillisestä demokratiasta, jonka perusta on raamatussa. – Meillä Suomessa on paljon hyviä asioita ympäröivästä luonnosta alkaen. Raamatun sanaan rakennettua arvomaailmaa nykyisin moni haluaa purkaa. Meidän tehtävämme on pyrkiä säilyttämään meille tärkeät perusarvot.
Anne Vihinen luki Kristillisdemokraattien Toivakan osaston historiikin, joka kertoi KD:n Toivakan osaston toiminnan alkusanojen tulleen lausutuksi Viljo Kuuselan Humalajärven kylän Vuorimäen tilalla. Historiikin lopussa Anne Vihinen luotasi tulevaisuuteen sanoen Toivakan KD:n tukevan ajatusta, missä perheystävällinen yhteiskunta on tulevaisuuden kannalta ratkaisevassa asemassa.


– Perhepalvelut on järjestettävä lähipalveluina. Perheet tarvitsevat kasvatustyössään tukea, siksi paikallisosastomme haluaa tämän juhlan kautta olla tukemassa toivakkalaisia lapsiperheitä suuntaamalla lahjoitukset Toivakan kunnan perhetyön kautta heille. Tänä vuonna olemme saaneet myös vastaanottaa Ukrainasta sotaa paenneita, jotka ovat uusia toivakkalaisia. Joukossa on myös lapsia ja haluamme muistaa niin entisiä kuin uusia toivakkalaisia lapsiperheitä näillä lahjoituksilla.
Sari Essayah painotti perheiden tukemisen tärkeyttä.
– Kukaan ei pärjää yksin, tarvitaan vastuullista, kohtuullisuuden mukaista ihmisarvoista politiikkaa. Tänä päivänä on meneillään kristillisen arvopohjamme murentaminen. Saamme lukea yhä uudelleen koulukiusaamisista ja nuorisoväkivallasta. Meiltä on pitkälti viety päiväkodeista alkaen kristillinen elämäntapaohjaus pois.
Essayah totesi, että talouspolitiikassa valtion velka valitettavasti kasvaa ja se horjuttaa jo hyvinvointivaltioamme. Työvoiman turvaamiseksi tarvitaan koulutusta ja eläkeläisten työkyvyn vaalimista ja heidän mukaantuloaan työelämään.
Keskeinen kristillisyyden periaate on Essayahin mukaan läheisyys. – On tärkeätä etsiä paikallisia vahvuuksia sen rakentamiseen.
Sote-uudistus merkitsee valtavaa kuntauudistusta. Suuri osa kuntien tehtävistä siirtyy hyvnvointialueille.
– Se, mitä kunnille jää, on tärkeätä hoitaa hyvin. Paikalliset yritykset ja yhteisöt luovat kuntaelämälle tulevaisuutta. Kunnan onkin muistettava pitää yhteys kolmannen sektorin toimijoihin samalla, kun korostuu myös eurooppalainen yhteistyö.


KD on halunnut säilyttää jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ja päätösvallan omana oikeutenamme.
– Metsäpolitiikka on ollut nyt otsikoissa. Se kuuluu KD:n mielestä kansalliseen päätösvaltaan, ei millään tavoin Brysselin päätöksiin. On järjetöntä komission pyrkiä määräämään suomalaisesta energian käytöstä. Nyt tämä ennallistaminen metsätaloudessa ja maankäytössä veisi suojelullaan jo pelkästään suuren määrän työpaikkoja toteutuessaan, Essayah painotti.
Essayahin mielestä tuotantokustannuksiin tulee saada tuottajien osalle parannuksia. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen. – Meidän tavoitteemme on yhteyttävä Suomi, jossa jokaisella on oma paikkansa. Meidät on kutsuttu tuomaan rakkautta ja lähimmäisten huomioimista.
KD:n Keski-Suomen piirin tervehdyksen toi Marika Visakorpi-Kemppainen. Hän antoi tunnustusta Toivakan osastolle sen virkeästä toiminnasta.
– Tarvitaan niitä, jotka uskollisesti kantavat vastuuta. Seuralehti toi hyvin esille sen, kuinka hyvin edustajamme ovat eduskunnassa toimineet. Lehden kyselyyn siitä, ketkä ovat suosittuja kansanedustajien keskellä. Vastaus oli, että KD:n Sari Essayah ja Antero Laukkanen. KD tarvitsee uskollisia jäseniä viemään yhteistä hyvää eteenpäin, totesi Visakorpi-Kemppainen.
Puheenvuoron käytti lisäksi Martti Herman Pisto. Hän toi Keskustapuolueen tervehdyksen lausuen omatekemänsä luontoaiheisen runon, joka kertoi elämästä sydänsuomen mailla.
– Lähes kymmenen vuotta sitten aloitin Toivakan kunnanvaltuustossa työskentelyn. Silloin jo sain sen käsityksen, että KD:n edustajien kanssa on hyvä tehdä mutkatonta yhteistyötä. On tärkeätä, että yhdessä nostamme kissan pöydälle ja ratkomme vaikeitakin asioita, sanoi Pisto.
Päätöspuheessaan kirkkoherra Panu Partanen toi tervehdyksen Toivakan evankelisluterilaiselta seurakunnalta. Partanen kertoi tavanneensa kuntosalilla miehen, joka kertoi, ettei hän puutu uskontoon ja politiikkaan niitä sekoittaen.
– Olemme kuitenkin kristittyjä, jotka on kutsuttu toimimaan yhteisten etujen ja jopa globaalin maailman puolesta. Passiivisuus ei kuulu kristinuskoon. Asioita pitää tutkia, tulkita ja sitten toimia tarpeen mukaan. Tiettyjä arvopohjia ja kristillisyyttä ei voi erottaa tosistaan vaan ne pitää nitoa yhteen. Kristityillä tulee olla vahvoja mielipiteitä, mutta yksipuolinen asioiden toitottaminen ei auta. Tässä kaikessa tarvitaan yhteyttä luovaa dialogia.
Juhlan lopuksi saatiin nauttia Paula ja Veijo Heinosen valmistamista leivonnaisista ja kahvista.

Veikko Ripatti