Tiukan talouden Toivakka ei ole kriisikunta

– Ei Toivakka missään tapauksessa kriisissä ole, mutta yritämme reagoida nopeasti, jotta sellaiselta vältyttäisiinkin, painottaa pitkän ja keskusteluntäyteisen kokouksen jälkeen hallintojohtaja Jaakko Kiiskilä.
– Toivakan taloudessa on monia positiivisiakin piirteitä, kuten vähäinen lainan määrä. Lainaa on jokaista toivakkalaista kohden 1250 euroa, kun koko Suomen keskiarvo on noin 1875 euroa, Kiiskilä lisää. Esimerkiksi muuten hyvinvoivalla Uuraisella on lainaa lähes 2300 euroa asukasta kohden.
Säästöjä haetaan pienistä puroista pääasiallisina keinoina omaisuuden myynti, talousarvion avaaminen ja säästöt henkilöstömenoissa.
Toukokuun lopussa kunnan edustajat toivat esille sen, että talouden tasapainottaminen kunnassa on välttämätöntä ja Toivakan kunta käynnisti yt-neuvotteluprosessin työntekijäjärjestöjen kanssa. Kunnanhallitukselle esitettiin, että Toivakan kunnassa ei tässä vaiheessa käynnistettäisi lomautuksia vaan, että kaikki muut tarvittavat toimenpiteet otetaan käyttöön vuoden 2010 talouden tasapainottamiseksi. Heinäkuun loppuun mennessä talousarvioon on kertynyt 50 400 euron alijäämä, joten mikäli suositusvapaat eivät tuota toivottua tulosta tai kunnan kokonaistalous muuten kohene, lomautustarvetta arvioidaan seuraavan kerran 20.9.
– Suositusvapaiden pitämistä suositellaan ja niiden toteutumista seurataan. Monelle työntekijälle tällainen vapaa on aivan tervetullut vaihtoehto, mutta toki monen elämäntilanne myös vaatisi täyden työajan tarjoaman palkan, keskustelemalla ja sovittelemalla yritämme löytää sopivimmat ratkaisut, Jaakko Kiiskilä kertoo.
Suositusvapaa tarkoittaa, että kunnan työntekijät ja viranhaltijat voivat vuoden 2010 aikana käyttää yhteensä 10 päivää palkatonta suositusvapaata. 10 päivän suositusvapaan pitämisestä palkitaan kolmella palkallisella vapaapäivällä. Viiden päivän suositusvapaan pitämisestä palkitaan yhdellä palkallisella vapaapäivällä.
Säästöjä henkilöstökuluissa haetaan myös esim, työnkiertoa edistämällä ja sijaisten käytön minimoimisella.