Tavoitteena päästä takaisin kasvu-uralle ja uusille laduille

Uuraisilla kunnallisen vuodenkierron syyssavotta eli talousarvion laatiminen on kunnanvaltuuston hyväksymistä vaille valmis.
Talousarviosta on tulossa alijäämäinen, mutta se ei ole tänä vuonna kuntakentällä ollenkaan poikkeuksellista. Kuntaliiton laskelman mukaan valtionosuudet pienenevät yli 37 000 euroa vuonna 2022 verrattuna edelliseen vuoteen. Uuraisten alijäämäksi arvioidaan vuonna 2022 noin 464?000 euroa. Vuosikate on positiivinen lähes 687 000 euroa. Uutta lainanottoa ei vieläkään pelätä, vaan lainojen kokonaismäärä lisääntyy noin miljoonalla eurolla. Uutta otetaan kuutisen miljoonaa euroa ja vanhoja lyhennetään viidellä miljoonalla.
Uurainen pyrkii pääsemään takaisin muutama vuosi sitten hieman hiipuneelle vahvalle kasvu-uralle.
– Panostamme muun muassa uusien asuinalueiden kunnallistekniikan rakentamiseen, jotta voimme tarjota vetovoimaisia asuintontteja nykyisille ja uusille kuntalaisille, kertoo kunnanjohtaja Juha Valkama.
Erityisesti lapsiperheitä Uuraisille ovat aiemminkin houkuttaneet esimerkiksi Jyväskylään verraten isot ja edulliset tontit, laadukas kouluverkosto ja varhaiskasvatus.
Nyt myös varhaiskasvatukseen palkataan uutta henkilökuntaa. Varhaiskasvatuksen opettajanresurssia lisätään niin, että jokaisessa ryhmässä työskentelee vähintään kaksi opettajaa. Hirvasen Päiväkoti aloitti tänä vuonna uusissa tiloissa koulun kupeessa entisen yksityisen päiväkodin tiloissa. Aikaisemmin kunnallinen varhaiskasvatus toimi vanhan Hirvasen koulun kiinteistössä, josta kunta pyrkii pääsemään eroon myymällä tai alasajamalla.
– Jatkossa voimme entistä paremmin tukea lasten kasvua, kehitystä ja oppimista, iloitsee Valkama.
Uuraisten väestön ikärakenne on yhä maakunnan nuorekkain, jopa 25 prosenttia asukkaista on alle 15-vuotiaita. Eläkeikäisiä Uuraisilla on tällä hetkellä noin viidennes väestöstä.


Vuoden 2022 kunnallisveron tuotoksi Uuraisilla arvioidaan noin 12,5 miljoonaa euroa. Verotuloarvio perustuu Kuntaliiton veroennusteeseen. Verotulot kasvavat kuluvasta vuodesta kolmisen prosenttia. Veroprosentteja ei ole korotettu vuodelle 2022.
Kunnan sijoituksista on mahdollista kotiuttaa talousarviovuoden aikana enimmillään miljoona euroa. Kotiutettuja sijoituksia käytetään kunnanhallituksen hyväksymän ohjeellisen käyttösuunnitelman mukaisesti investointien rahoittamiseen.
Uurainen jatkaa liikuntapaikkojensa parantamista ensi keväänä valmistuvan tekonurmi- ja urheilukentän jälkeen. Opetus- ja kulttuuritoimeen varataan valaistunladun suunnitteluun 10 000 euron määräraha vuodelle 2022. Suunnittelun perusteella hankkeelle haetaan valtionavustusta, mikä olisi 30 prosenttia kustannuksista. Avustus on hankkeen toteuttamisen ehtona. Ladun toteuttamiseen varataan 120 000 euron määräraha suunnitelmavuodelle 2023 ja tulopuolelle vastaava valtionavustus.
Investointiosaan esitetään myös 25 000 euron määrärahaa Uuraisten kirkonkylän kiertoliittymän keskelle tehtävään monumenttiin.
Kunnan uuden strategia 2030 laatiminen on edennyt hyvin ja siinä on haettu kirkasta ja vaikuttavaa mallia.
– Vision ideana on päästä takaisin kestävälle kasvu-uralle. Tärkeintä on uuden strategian toteuttaminen. Sekä henkilöstö että asukkaat osallistetaan ideoimaan keinoja. Ja ideoimaan tavoitteita ja toimenpiteitä. Toteutukseen satsataan nyt, ettei strategia jää vain paperiksi tai julkilausumaksi, Juha Valkama päättää.
Myös strategia 2030 on valtuuston hyväksyttävänä seuraavassa valtuuston kokouksessa 13.12.2021.

Hanna Lahtinen