Sote-asiaa Toivakan yhdistys- ja yhteisötoimijoille

Yhteisöjenillan asiantuntijavieraaksi Toivakkaan saatiin viime viikolla Keski-Suomen Hyvinvointialueen väliaikaisen valmistelutoimielimen 1. varapuheenjohtaja Hanna Helaste. Kuulimme realistisen tilannekatsauksen jättimäisen hallinnollisen uudistuksen etenemisestä Keski-Suomessa. Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut siirtyvät Hyvinvointialueen aluevaltuuston vastuulle vuoden 2023 alusta kun kunnille jää vastuu ennaltaehkäisevistä toimista. Hyvinvointialueen digitaalisiin palveluihin voi tutustua osoitteessa www.omaks.fi.

Järjestöjen tärkeä asema Hyvinvointialueen palvelujen suunnittelussa ja palveluntarjoajana on kirjattu lakiin. Hyvän arjen ennaltaehkäiseviin elementteihin kuuluu mielekäs harrastaminen ja osallistuminen, joita kunnat ja järjestöt hyvin monipuolisesti mahdollistavat.

Tulevaisuudessa vapaaehtoistyön merkitys kasvanee entisestään. Järjestöt myös toivovat osallistujia toimintaan ja tapahtumiin. Koronarajoitusten hellittäessä, talven taittuessa ja valon kasvaessa onkin hyvä aika kömpiä ”ihmisten ilmoille”. Millaisia toiveita ja tarpeita ihmisillä on ja miten tarpeisiin vastataan – näitä järjestöväki miettinee tulevaisuudessa.


Teksti ja kuvat: Kati Markkanen