Säilyykö Toivakassa terveysasema?

Seututerveyskeskus on Keski-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omistama liikelaitos, joka tuottaa perusterveydenhuollon palveluja kahdeksan keskisuomalaisen kunnan asukkaille. Seututerveyskeskuksen suurimmat toimipisteet sijaitsevat Joutsassa, Keuruulla ja Laukaassa Niiden lisäksi Konnevedellä, Luhangassa, Multialla, Petäjävedellä ja Toivakassa on oma terveysasemansa. Lisäksi Haapamäellä ja Lievestuoreella on terveysaseman sivuvastaanotto.
Seututerveyskeskuksen tavoitteena on ollut ylläpitää kunnissa terveydenhuollon lähipalveluja, joissa toteutuvat ihmisläheisyys, vaikuttavuus ja modernit toimintamallit. Sote-uudistuksessa vastuu siirtyy hyvinvointialueille. Keski-Suomen hyvinvointialue muodostuu Keski-Suomen maakunnan kunnista. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto.


Toivakassa kyläläisten suuri kysymys on nyt se, säilyvätkö terveysasemapalvelut Toivakassa?
Toivakan terveysasema on palvellut kyläläisiä parhaimmillaan silloin, kun terveysasemalla on ollut oma lääkäri ja omat hoitajat. Kyläläiset ja heidän sairautensa ovat tulleet hoitohenkilökunnalle tutuiksi, jolloin asiointi on helppoa ja asiakaslähtöistä.
Viime aikoina ei kaikkia kyläläisiä ole miellyttänyt, että vastaanotossa on ollut vieraita henkilöitä ja palvelun saanti esimerkiksi lääkäriin pääsyn osalta on ollut vaikeaa.
Eräs kyläläinen kertoi ottaneensa yhteyttä Laukaan terveyskeskuksen päivystykseen, josta tuli vastaus että eivät ota toivakkalaisia vastaan. Toivakan vakituinen sairaanhoitaja hoiti asian kuitenkin kuntoon.
Myös Joutsaan on ollut vaikea päästä, vaikka omalla asemalla ei lääkäriaikoja ole ollut. Kylällä pelätäänkin palvelujen jatkuvuutta ja eri terveyskeskusten ja terveysasemien yhteistyön toimivuutta. Palveluseteli on hyvä, mutta aiheuttaa epävarmuutta hoidon jatkuvuudelle mahdollisen lääkärinkin usein vaihtuessa.
Kysyimme Keski-Suomen seututerveyskeskuksen vastaavalta lääkäriltä, ylilääkäri Jari Raudasojalta, mikä Seututerveyskeskuksen näkemys Toivakan terveysaseman tulevasta asemasta. Paranevatko palvelut vai heikkenevätkö ne?
– Lääkäripula on kurittanut Seututerveyskeskusta viime aikoina. Niin Joutsan, Toivakan kuin muidenkin Seututerveyskeskusten kuntien omaa lääkäriresurssia ei ole saatu täytettyä ponnisteluista huolimatta. Vajausta paikataan palveluseteleillä, etälääkärin vastaanotolla sekä ostolääkäreillä, joiden saatavuus on myös niukkaa tällä hetkellä. Tällä on luonnollisesti ollut vaikutusta hoidon saatavuuteen ja jatkuvuuteen. Myös koronan takia vastaanottotoiminnassa on ollut häiriöitä ja rajauksia aukiolojen, Toivakassa hoidettavien potilasryhmien kuin henkilöstöresurssinkin osalta, mikä varmasti on huolestuttanut kuntalaisia. Onneksi nyt on saatu ainakin yksi lääkäri määräaikaisesti Toivakkaan, Raudasoja kertoo.


Tulevaisuudessa kokonaisuudesta vastaa hyvinvointialue.
– Hyvinvointialueen valtuusto päättää palveluverkostosta. Sille tehtävässä valmistelutyössä ei ole ollut esillä Toivakan terveysaseman palvelujen lopettamista. Soten tavoitteena on tarpeen mukaisen hoidon säilyttäminen lähipalveluna aina silloin, kun se suinkin on mahdollista. Hoidon saatavuus ja jatkuvuus ovat tärkeä osa sitä. Miten se maakunnassa ratkaistaan ja minkälainen palvelukonsepti on tulossa, selviää aikanaan, Jari Raudasoja päättää.

Veikko Ripatti

Avainsanat: