Rakennusvalvonnan järjestäminen on kunnille lakisääteistä

PaikallisUutisten artikkeli 5.10.2023 ”Rakennustarkastajan virkaa ei pidä väheksyä” vaatii tarkistamista.
Kirjoitus oli mielipidekirjoituksen omainen kuntalaisen mielipiteen ilmaisu, jossa taustatiedot olivat jossakin määrin puutteelliset. Toivakan kunta ymmärtää erinomaisen hyvin ihmisten huolen sujuvan lupavalvonnan jatkosta ja pitää rakennusvalvontaa niin tärkeässä arvossa, että uutinen vaatii asioiden oikean laidan täsmentämistä.
Rakennusvalvonnan järjestäminen on kunnille lakisääteistä ja rakennusvalvonta tullaan jatkossakin järjestämään Toivakassa niin, että asiakkaita voidaan palvella kysynnän mukaisesti niin rakentamisen ohjauksen kuin varsinaisten lupa-asioidenkin osalta. Tällä hetkellä rakentaminen on koko Suomessa erittäin vähäistä ja käsiteltäviä lupia on Toivakassakin nyt minimaalisen vähän.
Tilanteen toivotaan paranevan ja Toivakassa ei aiota laittaa ”hanskoja tiskiin”, vaan päinvastoin. Kunta- ja tonttimarkkinointia jatketaan aktiivisesti.
Rakennusvalvonnassa, kuten monessa muussakin kuntien järjestämässä tehtävässä eletään isojen muutosten aikaa. Rakennusvalvontaa koskee esimerkiksi jo säädetty Rakentamislaki, joka tulee voimaan 1.1.2025. Uusi laki tuo lisävaatimuksia sekä rakennushankkeeseen ryhtyvän, että lupaviranomaisen tehtäviin.
Neuvontaa ja valvontaa varten kunnassa on siis oltava jatkossakin rakennusalan tutkinnon suorittanut rakennustarkastaja, jonka on ylläpidettävä osaamistaan rakennusvalvontatehtävien hoitoon vaikuttavista säännöksistä ja määräyksistä sekä rakentamisen teknisistä ratkaisuista. Kahdella tai useammalla kunnalla voi olla yhteinen rakennustarkastaja.
Kunta voi myös antaa rakennusvalvontatehtävän sopimuksen nojalla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi.
Toivakan kunnan rakennusvalvonnan viranomaistehtävissä on nyt tilapäistä viivettä. Nykyinen viranhaltija on hakenut ja siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen. Viranhaku on tapahtunut ennen tietoakaan alkavista YT-neuvotteluista. Rakennus- ja ympäristötarkastajan viranhoidon jatkoa järjestellään kunnassa parhaillaan.
Toivakan kunta selvittää näiden tärkeiden viranomaistoimintojen järjestämistä kuntayhteistyömuodolla vaihtoehtona viran avoimeksi ilmoittamiselle.
Näin asiaa hoidetaan jo nyt useissa muissa kunnissa. Myös aikaisimmista hyvistä ja huonoista kokemuksista kuntayhteistyön osalta otetaan opiksi.
Asia valmistellaan ja päätetään hallintosäännön mukaisesti kuntaympäristölautakunnassa. Lautakunnan tehtävänä on muun muassa järjestää rakentamisen lupa- ja viranomaispalvelut Toivakassa.
Rakennushankkeita tai keskeneräisiä lupa-asioita koskevat tiedustelut voi osoittaa toistaiseksi kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsälle tai palvelusuunnittelija Minna Siltalalle.


Jari Lämsä
kuntaympäristöjohtaja
Toivakka