Pohdintoja vanhemmuudesta Toivakassa

Päivän teemoina ovat:” Miten tuen lapsen itsetuntoa?” ja ”Miten rajoja lapselle?”. Tapahtumaa ovat olleet järjestämässä Toivakan kunta, MLL:n Toivakan yhdistys, Toivakan ev.lut.srk. ja helluntaisrk., Toivakan 4H-yhdistys ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sapere-hanke.
Luennoitsija Saara Kinnunen on vaasalainen viiden lapsen äiti. Hän on sosiaalipsykologi, joka toimii perheneuvojana Vaasan seurakuntayhtymän Perheasiain neuvottelukeskuksessa. Hänellä on erityistason perheterapeutin koulutus. Hän on toiminut myös opetustehtävissä ja kasvatus-, perhe ja ihmissuhdekysymysten kouluttajana ja luennoitsijana. Hän on kirjoittanut useita perhe- ja kasvatuskysymyksiä käsitteleviä kirjoja.
Saara Kinnusen teksteissä ja puheissa yhdistyvät teoreettinen tieto ja käytännönläheisyys, jolloin lukija ja kuulija saavat konkreettista evästystä jokapäiväisen elämän tilanteisiin. Hänen tavoitteenaan on innostaa vanhempia ja puolisoita elämään rikasta elämää lastensa kanssa ja parina, vahvistamaan yhteyttä lapsiin ja evästämään heitä elämässä selviäviksi ihmisiksi.