Pitkäaikaistyöttömyyden kimppuun yhteistuumin Toivakassa

Eri toimialojen ihmiset ovat Toivakan kunnassa lyöneet viisaat päänsä yhteen ratkoakseen pitkäaikaistyöttömien asioita yhteistyöllä. Kunta on palkannut hanketta vetämään Tuija Viinikaisen työnsuunnittelijaksi EU-rahoituksen turvin.
– Olen itse kokenut pitkäaikaistyöttömyyden, ja siksi tiedän, minkälaiseen loukkuun silloin jää niin taloudellisesti kuin henkisesti. Valmistuin mielenterveys- ja päihdepuolelta lähihoitajaksi peruspäivärahalla, kun tämänmuotoista koulutusta kokeiltiin. Nyt se pyörii jo muutenkin, Tuija Viinikainen kertoo taustastaan.
Toivakassa on tällä hetkellä 26 pitkäaikaistyötöntä, jotka ovat pudonneet peruspäivärahalle. Mitään yksittäistä syytä työttömyyteen ei ole, vaan he ovat monelta eri alalta, suurempi osa miehiä.
Tammikuun alusta Tuija Viinikainen on hankkinut itse tietoa, luonut suhteita ja käynyt tutustumassa lähikuntien ratkaisuihin. Työsuunnittelijan lisäksi kunnan perusturvajohtaja Anne Ylönen ja kehityspäällikkö Hannu Mäntyjärvi isännöivät Nuorisotalolla, kun asianosaisille kerrottiin siitä, miten heitä voitaisiin kunnan puolesta palvella. Paukkupakkasista huolimatta noin puolet kutsutuista oli kuulemassa, mitä uutta olisi tarjolla.