Ovatko Toivakan kylät samanarvoisia?

Toivakassa on lukuisia sivukyliä, joissa toimivat omat kyläseurat. Kyläseurat ylläpitävät kylän monia toimintoja ja järjestävät kylätapahtumia. Huikon kylällä on toimiva kyläseura, jonka jäsenetovat talkootöinä tehneet mm. kylätalon pihamaalle kodan kyläyhteisön käyttöön. Parhaillaan yksi toiminnan kohde on Huikon tanssilavan luona urheilukentällä oleva luistinrata.
– Olemme kyseiselle kentälle jäädyttäneet jo monina vuosina luistinradan ja talkootöinä pitäneet sen lumesta puhtaana, kertoo Jouko Ahonen.
Huikkolaiset toivovat Toivakan kunnan osallistumista luistinradan lopulliseen kuntoon saattamiseen. Kunta on kustantanut Kankaisten jäänhoitokoneen käynnit Huikon luistinradalla. Heikki Honkonen on käynyt sitä Kankaisilta käsin heidän jäänhoitokoneellaan jäähdyttämässä ja höyläämässä. Siitä annamme suuret kiitokset.
Luistinradalta puuttuvat kuitenkin laidat, jotka olisivat tärkeitä turvallisuuden vuoksi mm. silloin kun jääkiekkoa pelataan. Myöskään jääkiekot eivät menisi silloin kaukalosta niin helposti lumipenkkoihin, mihin ne häviävät.
– Anaika Timber olisi ollut valmis auttamaan kaukalon laitojen hankinnassa ja lupasi 20 000 euroa hankkeeseen. Ehtona oli se, että kunta lupautuu huolehtimaan luistinradasta. Kunta ei alustavissa keskusteluissa siihen suostunut. Se oli harmillista, sillä Anaika Timber ei kunnan kielteisestä mukanaolosta johtuen, kaukalon laitoja meille hankkinut. Tämä laitahanke on nyt jäissä. Piirustukset ja suunnitelmat ovat olemassa, vain kunnan mukaantulo puuttuu, harmittelee Ahonen.
Kunta on resurssiensa mukaisesti huolehtinut Huikon hiihtolatujen teosta. Ahonen uskoo siihen, että kunta vielä tulee kaukalohankkeeseenkin mukaan. Kylällä on monia lapsiperheitä ja lapsia riittää talviharrastusten pariin ja lisäksi varttuneempaa väkeä. Huikkolaiset toivovat kunnalta myönteistä suhtautumista kylähankkeisiinsa. On noussut esiin myös kysymys kylien tasavertaisuudesta? Esimerkiksi Kankaisilla kunta on hyvin mukana kylän luistinradan ja jääkiekkokaukalon kustannuksissa. Kankaisten koulun kentälle ostettiin aikoinaan uusi kaukalo. Kaukalo on Toivakan kirkonkylän vanha, josta uusittiin laitalevyt, reunalistat ja kentän pohja tasattiin.

Leader Maaseutukehityksen Nuoriso Leader -rahoitus on yhtenä vaihtoehtona varojen saamiseen. Tätä avustusta voi hakea nuorten omaehtoisiin projekteihin. Olisiko tästä apua Huikon nuorten harrastusmahdollisuuksien parantamiseen?
– Nuoriso Leader rahoitus on tarkoitettu nuorten itsensä muodostamien ryhmien tosi pienimuotoisiin tarpeisiin, tuki on 200–300 euroa hanketta kohden ja se tuskin riittää kaukalon laitojen hankkimiseen. Mutta siitä voisi kyllä jalostaa ihan perus Leander-hankkeen kylälle, jos hakijana olisi esimerkiksi kyläseura. Hakemuksia ei voi vielä jättää, koska rahoitusta säätelevät asetukset ovat vasta lausuntovaiheessa. Rahoituksen haku aukeaa aikaisintaan huhtikuussa. Nyt voi jo suunnitella hanketta ja tuohan kuulostaa hyvältä, että yksityistä rahoitustakin olisi mahdollisesti tiedossa. Talkootyötäkin hankkeeseen voi jatkossa edelleen sisällyttää omarahoitusosuudeksi, kertoo Maaseutukehityksen toiminnanjohtaja Tiina Seppälä.
Hanketta suunniteltaessa on suunnittelun kannalta olennaista hoitaa kuntoon sopimus maa-alueen omistajan kanssa sen käyttämisestä ja varustamisesta tällaiseen yleishyödylliseen ja kyläläisiä palvelevaan toimintaan, mikäli hankkeen toteuttaja ei itse omista maa-aluetta.
– Sen ei luulisi olevan ongelmana, jos alueen omistaa kunta. Myös laitojen kunnossapidosta, säilytyksestä ja muista mahdollisista käytännön asioista olisi hyvä sopia osapuolten kesken ennakkoon. Löytyy varmasti hyvin erilaisia tapoja ylläpitää liikuntapaikkoja maaseudulla ja kylissä. Jossain päin Suomea kunta hoitaa itse kaikki liikuntapaikat tai se saattaa maksaa liikuntapaikkojen ylläpidosta jotain niistä huolehtiville järjestöille, jossain taas kaikki tehdään talkoilla. Ylläpitoon ei kuitenkaan voi saada hankerahoitusta., Sepälä jatkaa.

Mikä on Toivakan kunnan tämänhetkinen näkemys Huikon luisteluradan tarpeisiin? Kysyimme asiaa Toivakan kunnasta ja vastauksen antoi kuntaympäristöjohtaja Jari Lämsä.
– Meillä on tällä hetkellä ollut se periaate, että kunta tukee kylien liikuntaolosuhteita ensisijaisesti niin, että ylläpidon hoitaisi paikallinen yrittäjä tai kyläyhdistys. Huikossa tämä olisi edelleen vaihtoehtona, mutta toistaiseksi olemme käyneet ajamassa ladun aina sen mukaan, kun omat resurssit ovat antaneet myöten.
– Mikäli Huikkoon löytyisi paikallinen yrittäjä tekemään ladun ylläpitoa, työstä voitaisiin maksaa tuntikorvaus yhdenvertaisin periaattein käytettävä kalusto huomioiden. Kirkonkylän, Huikon, Nisulan ja Kankaisten latujen ylläpidon tilanne näkyy myös Jyväskylän seudun latuinfossa. Eli viimeksi tiistaina on tämä Huikon reitti kunnostettu. Olemme keskustelleet, että hyvinvointi- ja sivistyspalvelut ja kuntaympäristöpalvelut laatisivat yhteistyössä koko kunnan liikuntapalveluita koskevan palvelutason määrittelyn. Ja tämä vietäisiin aina valtuustoon asti päätettäväksi. Mielestäni tällainen linjaus olisi nyt tarpeen eri palveluiden tason, niiden laajuuden sekä näistä aiheutuvien kustannusten ja resurssien yhteensovittamiseksi. Sen mukaan toimittaisiin sitten jatkossa. Asiaa on ajatus valmistella molempien lautakuntien kautta. Huikossa tuetaan liikunnan alueita tällä hetkellä myös luistelukentän valaistuksen osalta. Kunta maksaa sähkön. Lisäksi nyt ohjelmakauden vaihduttua, kannustamme kehittämään kyliä ja niiden yhteisiä toimintoja hankerahoituksella!

Veikko Ripatti