Odotettu ammattilainen liittyi Toivakan tiimiin

Nina-Maria Heinonen on Toivakan uusi ja ensimmäinen viestintä- ja markkinointisuunnittelija. Hän aloitti työssään syyskuun alussa.
– Pääsin heti jo silloin kuukausi sitten hyvin työhön kiinni ja vaikka koko tehtävä on uusi, niin kalenteri täyttyi nopeasti ja koin, että viestintäammattilaista oli kaivattu.
Ammattinimikkeet ja painopisteet muuttuvat myös kuntasektorilla tarpeiden mukaan. Moni kunta on jo aikaa sitten luopunut esimerkiksi omasta elinkeinoasiamiehestä ja Toivakassa myös hallintojohtajan virka jätettiin joitakin vuosia sitten täyttämättä. Viestintä ja markkinointi ovat nykymaailmassa asioita, jotka ovat kunnalle tärkeitä ja merkityksellisiä ja myös sellaisia, joiden huolella hoitaminen ottaa aikaa ja vaatii mieluusti päätoimisen tekijän. Kanavia ja keinoja on todella paljon ja vaikka usein mennään digi ja some edellä, myös perinteisemmälle tiedottamiselle on tarpeensa.
Salosta kotoisin olevan Heinosen koulutustausta on monipuolinen. Hän on medianomi-journalisti ja filosofian maisteri pääaineena kulttuuritutkimus ja erikoistumisalana mediakulttuuri ja viestintä.
Kiinnostavan ja monipuolisen media-alan varjopuoli on, että vakituiset työpaikat ovat vähissä. Se oli yksi suuri syy hakeutua kuntasektorille.
– Toinen tärkeä syy oli työn monipuolisuus, joka kulminoituu pienessä kunnassa ja se on minusta hyvin kiehtovaa, hän sanoo.
Viestintä- ja markkinointisuunnittelijan työhön kuuluu esimerkiksi päätöstiedottamista ja muista kunnan ajankohtaisista asioista viestimistä ulospäin, mutta myös sisäistä viestintää kuntaorganisaatiossa. Sisäisessä viestinnässä Heinonen näkee tärkeäksi sen, että ajankohtainen tieto tavoittaa mahdollisimmat monet nopeasti ja että myös vuorovaikutukseen annetaan mahdollisuus.
– Kuntalaisille ja sidosryhmille tiedottamisessa taas on pyrittävä avoimuuteen, läpinäkyvyyteen ja pitämään kieli selkeänä ja ymmärrettävänä. Liian virkamiesmäinen kieli etäännyttää, Nina-Maria Heinonen sanoo.

Kunnan näkyvyyden lisääminen on monipuolinen prosessi. Uusi Toivakka-kyltti valmistuu pikkuhiljaa Viisarimäkeen. Kuva Arja Marjonen.


– Lisäksi minulle kuuluu viestinnän suunnittelu ja intran kehittäminen, sosiaalisen median strategioitten suunnittelu ja hyvin laaja-alaisesti Toivakan tunnettuustyö. Tulossa on myös erilaisia markkinointikampanjoita, hän lisää.
Kehittämistyö on pitkäjänteistä ja sen tulokset ovat nähtävissä vasta vähän myöhemmin. Toivakan kunnan väkiluku on lähtenyt tänä vuonna voimakkaaseen kasvuun ja täysiaikaisen viestintäihmisen palkkaaminen tähän saumaan saattaa osoittautua fiksuksi vedoksi.
– Totta kai nosteesta pyritään ottamaan kaikki irti ja esimerkiksi tonttimarkkinoinnilla on tärkeä osa. Toivakan hyviä puolia, kuten äärimmäisen hyvää sijaintia, liikenneyhteyksiä, hyviä palveluja ja luonnonläheisyyttä täytyy vain nostaa aina uudelleen ja uudella tavalla esille. Myös yritysalueen markkinointi täytyy pitää koko ajan aktiivisena, Heinonen sanoo.
Nina-Maria Heinonen muistuttaa, että yksi ihminen ei kuitenkaan kunnan viestintää voi tehdä, vaan kyse on aina ryhmätyöstä. Hän kiittelee kunnan työyhteisöä erinomaiseksi ja idearikkaaksi. – Tosi hieno porukka on töitä tekemässä Toivakan menestyksen eteen ja olen iloinnut siitä, miten hyvin minut on otettu vastaan. Pidän myös siitä, että koko ajan on uutta opittavaa, hän päättää.

Hanna Lahtinen