Nyt tarkkana liikenteessä

Koulut ovat Toivakassa jo alkaneet ja paljon pieniä piipertäjiä vaeltaa koulutietä. Osa kulkee kävellen, osa juosten tai pyöräillen. Toivakan keskustan teillä on paljon suojateitä, joiden turvallisuus on nyt kiinni autoilijoiden huomiokyvystä ja huolellisuudesta liikenteessä.
Toivakan läpi kulkevan Toivakantien ylittää moni lapsi useaa eri suojatieltä pitkin. Mikään niistä ei ole itsessään turvallinen, sillä kylän halki kulkee paljon läpiajoliikennettä, myös raskaita ajoneuvoja. Tärkeässä osassa ovat vanhemmat lastensa ohjaamisessa oikeaan liikennekäyttäytymiseen. Sillä ei autoilijakaan voi mitään, jos lapsi näkemäesteen takaa juoksee suojatielle.
Liikenneturva tutki suomalaisten tietoutta suojatiesäännöistä.
– Yli yhdeksän kymmenestä tiesi, että autoilijan on väistettävä tilanteessa, jossa suojateille tulee jalankulkija. Viisi prosenttia uskoi, että tilanteessa jalankulkijan tulisi antaa autoilijalle tietä. Valtaosa tiesi, että autoilijan on väistettävä suojatiellä myös pyörää taluttavaa. Kun pyöräilijä siirtyy satulasta pyörän taluttajaksi, hänet rinnastetaan jalankulkijaan. Suojatiellä kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Erityisesti näin koulujen alkaessa, jokaisen kuljettajan on skarpattava suojatietilanteissa, tähdentää Liikenneturvan koulutusohjaaja Pasi Pohjonen.
Liikenneturvan kysely osoitti, että epäselvyydet keskittyvät tilanteisiin, jossa suojatielle tulee joku muu kuin jalankulkija. Vastanneista 58 prosenttia tiesi, että pyöräilijän on väistettävä tullessaan pyörätieltä ajoradalle, vaikka tämä ylittäisikin ajoradan suojatieraitoja pitkin. Hieman harvempi (52 prosenttia) tiesi, että sähköpotkulautailija väistää tullessaan ajoradan ylitykseen.
Sähköpotkulaudoista valtaosassa rakenteellinen nopeus on yli 15 kilometriä tunnissa, jolloin ne rinnastetaan polkupyöriin ja niillä kuljetaan pyöräilijän säännöillä.
Pyörätieltä tulevan pyöräilijän on väistettävä sekä oikealta että vasemmalta suoraan ajavaa ajoradan liikennettä, jos ajoradalla ei ole väistämismerkkiä tai he eivät ole kääntymässä tielle, jota pyöräilijä ylittää.
Pohjonen muistuttaa, että autoilijan on väistettävä pyöräilijöitä myös pihasta tullessaan ja liikenneympyrästä poistuessaan.
Aina aika ajoin kuulee väitettävän, ettei pyörällä saisi ajaa suojatiellä. Tämä käsitys on väärä.
– Tien saa ylittää pyörällä suojatietä pitkin ajaen, mutta kulkujärjestys ratkotaan, kuten aiemmin kerroin, Pohjonen huomauttaa.


Yksi Toivakan vaaranpaikka on terveysaseman suojatie ja suojatien Kangasniemen suunnalla oleva Jussilantien risteys. Moni ei tiedä, saako Teemahostellin parkkipaikan lävitse oikaista terveysaseman kohdan suojatielle, ja ylittävät tien Jussilantien päästä.


– Siinä on rasitetie pihan läpi ja siitä saa kulkea. Kunta on luvannut huolehtia lumenluonninkin Teema- kiinteistön pihalta suojatielle, kiinteistön omistaja Matti Tiainen kertoo.

Veikko Ripatti