Nyt on aika antaa palautetta turvekaavasta

Keski-Suomen suot on jaoteltu kaavassa kolmeen luokkaan. Noin 17 000 hehtaaria on luokiteltu mahdollisiksi turvetuotantoalueiksi. Uuraisilla tällaisia alueita ovat Heinäsuo, Aukeasuo, Isosuo, Kuitulan Isosuo, Myllysuo, Peurasuo, Porrassuo ja Rumma, yhteensä 858 hehtaaria. Toivakassa turvetuotantoaluiksi on määritelty Leppäsenneva ja Teerisuo, pinta-alaltaan yhteensä 207 hehtaaria.
”Tuo” –lisämerkinnän saaneet suot Uuraisilla ovat Hanhisuo, Kantesuo ja Rokkasuo. Ne ovat turvevaroiltaan merkittäviä, mutta luontoarvoiltaan määritelty vähäisemmiksi.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi määriteltyjä soita (”luo”) Uuraisilta löytyy yksi, Hankamäensuo.
Kaikki edellä mainitut suot ovat otettavissa turvetuotantoon tarpeen vaatiessa. Täysin säästettäviksi kaavassa ehdotetaan 32 suota. Uuraisilla suojelupäätöksen saivat Hankasuo ja Matosuo, joista ainakin jälkimmäistä on aikaisemmin, jo 80-luvulla kaavailtu turvetuotantoon.
Eniten kaava vaikuttaa Multialla, jonka pinta-alasta lähes 7000 hehtaaria on mahdollista turvetuotantoaluetta. Toivakkaa koskettaa kaavan mahdollinen tuulivoimalapaikka, joksi yhtenä on ehdotettu Vestonmäkeä Toivakan ja Joutsan rajalla.
Vaikka aluevaraukset vaikuttavat lähes pelottavan laajoilta, eivät kaivinkoneet aivan huomenissa kotisuolle rynnistä. Kyse on tässä vaiheessa nimenomaan kuulemisvaiheesta ja siksi olisikin erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni kertoisi mielipiteensä kaavasta. saatu palaute käydään läpi ja se voi vielä vaikuttaa kaavan lopulliseen sisältöön.
Maakuntahallitus käsittelee 3. vaihekaavaa keväällä ja maakuntavaltuusto todennäköisesti ensi kesäkuussa, jonka jälkeen se lähtee vahvistettavaksi ympäristöministeriöön.