Nykänen luottaa lähipalvelujen säilymiseen

Uuraisten peruspalvelujohtaja Jouko Nykänen valittiin uuteen aluevaltuustoon. Ehdokkaaksi asettuminen vaati vain yhden yön yli harkintaa, sillä Nykänen on ollut mukana aluehallinnon väliaikaisen valmisteluelimen työssä ja tietää, mihin on ryhtymässä. – Lopullisen ärsykkeen ehdokkaaksi lähtemiselle antoi huonosti valmisteltu sairaanhoitopiirin Aster-tietojärjestelmähankinta, jonka hyväksymiseen luottamushenkilöitä painostettiin, hän kertoo.

– Kun keskustelin keinoista hankinnan pysäyttämiseksi, kysyttiin, haluaisinko tulevaisuudessa vaikuttaa asioihin hyvinvointialueella. Sanoin kyllä ja samalla tuli valituksi puolue. Valtuustoryhmä on suuri ja sen kautta pystyy vaikuttamaan niiden tavoitteiden toteuttamiseksi jotka ovat kuntalaisille ja itselle tärkeitä.

Peruspalvelujohtaja toivoo voivansa vaikuttaa lähipalvelujen säilyttämiseen ja järkevien toimintatapojen käyttöönottoon hyvinvointialueella. – Päättäjänä tai luottamushenkilönä en ole muissa elimissä. Yhdistyksissä olen Uuraisten vanhustentaloyhdistyksen johtokunnassa, Uuraisten VPK:n hallituksessa ja Uuraisten SPR:n hallituksessa. Väliaikaisen valmistelutoimielimen varsinaisesta jäsenyydestä jään pois kuukautta aiottua aiemmin. Eturistiriitaa en näe juurikaan tulevan, koska olen kuntalaisten edustaja ja kuntalaisten etu muodostuu hyvinvointialueella myös kunnan eduksi.

Jouko Nykänen uskoo, että myös maakunnan keskuskaupungin ympäryskuntien valtuutetuilla on uudessa hallintomallissa painoarvoa. – Kaikilla valtuutetuilla ja varavaltuutetuilla on painoarvoa omista lähtökohdistaan, lisäksi ryhmissä on saatavilla lisätietoa valmisteltavista asioista. En ainakaan tällä hetkellä ole huolissani siitä, että olisi vastakkainasettelua Jyväskylän ja muun maakunnan välillä. Jyväskylän organisaatioilla on paljon opittavaa maakunnasta, kuten myös päinvastoin.

Hyvinvointialueen talous tulee Nykäsen mukaan olemaan tiukoilla tulevina vuosina, mutta palvelujen leikkaamisen tai keskittämisen uhkaa hän ei näe. – Kustannussäästöjä on saatavissa palveluprosesseja järkeistämällä. Palvelujen keskittämistä en näe mahdollisena sen enempää taloudelliselta kuin inhimilliseltä kannaltakaan. Palvelut voisivat jopa parantua, kun nykypalvelujen rinnalle tuodaan kehittyneitä etäpalveluja niille ihmisille, jotka niitä pystyvät järkevästi hyödyntämään. Peruspalvelujen kuntoon saattamisella on mahdollista estää kustannusten kasvamista erikoispalveluissa.

Valinta aluevaltuustoon vetää Jouko Nykäsen mielen nöyrän kiitolliseksi. – Suuri kuntalaisilta saatu äänimäärä oli yllätys. Yllätys oli myös Jyväskylästä saadun äänimäärän suuruus. Kiitollisuus kuntalaisia kohtaan on päällimmäisenä.

Moniosaaja Nykänen on jo virkansa vuoksi venyttänyt työpäivää tämän tästä paneutuakseen päätettävänä oleviin asioihin perusteellisesti ja ymmärtääkseen päätösten vaikutukset myös perustason työssä. – Tämä uusi luottamustoimi on onneksi ilta- ja viikonloppupainotteinen virallisia valtuuston kokouksia lukuun ottamatta. Perhe joutuu kyllä taas vähän lisää venymään, ensimmäinen uuraislainen aluevaltuutettu myöntää. 

Lea Lerkkanen