Nuorille työkokemusta ja kesätyötä taimien istuttajina

Nuorisojärjestö 4H ja Taimiteko-kumppanit työllistävät nyt kesäkuussa satoja vähän alle 18-vuotiaita kesätöihin ympäri Suomea. Toivakan-Joutsan alueen 4H-nuoret aloittivat urakkansa metsänistuttajina Joutsan Havusuolla viime viikolla. Havusuonllesyntyy uutta metsää liki viisi hehtaaria.
Kolmen edellisen vuoden aikana nelisensataa nuorta ympäri Suomea on työllistynyt Taimiteko-istutuksissa. Monelle nuorelle taimien istuttaminen on ensimmäinen kesätyöpaikka, josta saa arvokasta työkokemusta.
– Toivakan-Joutsan alueella Taimiteko työllistää kahdeksan nuorta. 4H-yhdistys toimii paikallisesti vastuullisena työnantajana. Yhdistys rekrytoi ja kouluttaa nuoret työhön, huolehtii heidän työvarusteistaan ja maksaa heille palkat. Nuorille maksetaan työstä urakkapalkkaa 40 senttiä per istutettu taimi. Istutukset alkoivat kuudes kesäkuuta ja kestävät siihen asti, kunnes kaikki työkohteet ovat kasvamassa uutta metsää, kertoo Kirsi Ilmonen Toivakan-Joutsan 4H -yhdistyksestä.
Taimet tulevat lahjoituksina liitoilta, säätiöiltä, muilta organisaatioilta tai yksityishenkilöiltä. Näin myös lahjoittajat toteuttavat yhteiskuntavastuutaan helpolla ja konkreettisella tavalla.
Joutsan Havusuolle Taimiteon starttiin tuli mukaan kansanedustaja Anne Kalmari avustajansa Essi Laakson kanssa. Kalmari ei ollut ensi kertaa metsänistutustyössä.


– Olen tänäkin kesänä istuttanut puuntaimia ja on hienoa nähdä se, kuinka tämä istutustaito siirtyy 4H- yhdistysten kautta aina eteenpäin ja aina nuoremmille. Arvostan 4H- toimintaa siitä, kuinka hyvin se saa aktivoitua nuoria mukaan. Yhdistykselle annetut tukirahat eivät mene hukkaan, totesi Kalmari.
Kalmari on eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja ja pääsee omalta osaltaan vaikuttamaan siihen, että 4H-toiminta säilyy elinvoimaisena.
– Tässä nuoret konkreettisesti vaikuttavat siihen, että maaseudun ja kaupunkien vastakkainasettelu vähenee. Samalla, kun tehdään uutta metsää, se takaa sen, että luonnonvaroja voidaan tulevaisuudessakin käyttää kestävällä tavalla, kansanedustaja Kalmari linjasi.
4H-nuoret Odessa Meinander ja Ahti Soisalo keskustelivat kansanedustajan kanssa ja vaihtoivat ajatuksia metsänhoidosta.
Odessan näkemys työnsä merkityksestä on napakka ja ytimekäs. – Tässä istutetaan puuntaimia ja autetaan luontoa sekä saadaan itse kesätyötä, totesi Meinander.
Kalmari kiitteli nuoria siitä, että tällä työllä he estävät metsäkadon syntymistä. Uutta metsää istuttamalla sidotaan hiiltä, eli näin tuetaan myös maailman pelastamista.
– Mikä on teidän viestinne niille, jotka ovat ahdistuneita ja kokevat, että mitään ei ole tehtävissä ilmaston muutoksen torjumiseksi, kyseli Kalmari nuorilta.
– Totta kai jokainen voi tehdä jotain, on tehtävä sellaisia valintoja, jotka auttavat eivätkä tuhoa ilmastoa, oli Soisalon vastaus.

Veikko Ripatti

Avainsanat: