Ministeri Saarikko vieraili Toivakassa

Sanna Marinin hallituksen entinen tiede- ja kulttuuriministeri, nykyinen valtionvarainministeri Annika Saarikko vieraili maakuntakierroksensa päätteeksi Toivakassa. Paikalle oli tullut myös keskisuomalainen Keskustan kansanedustaja Anne Kalmari ja aiemmin neljä kautta kansanedustajana toiminut Aila Paloniemi. Paikallispoliitikoilla oli myös painavaa sanottavaa soteasioihin.
Kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen toi tilaisuuteen Toivakan terveisiä. – Meillä on nyt uusi valtuustokausi uusine valtuutettuineen, on talousarvioasiat ja uudet strategiat. Nämä kaikki ovat työllistäneet meitä paljon. Toivomus on, että meitä pieniä kuntia kuunnellaan myös, kun sote-uudistuksia toteutetaan, totesi Vuopionperä-Kovanen.
Hän oli myös huolissaan sosiaali- ja terveyspalvelujen kustannusten noususta. – Koemme olemassa olevat uhkakuvat tosin myös mahdollisuuksiksi.

SOTE-UUDISTUKSESSA MAAHAN PERUSTETAAN 21 HYVINVOINTIALUETTA ja niille siirretään kunnista vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä. Keski-Suomen hyvinvointialueelta maakuntavaltuustoon näitä asioita hoitamaan valitaan 69 valtuutettua.
– Sote-uudistus on nyt päätetty asia ja toimenpiteet hyvinvointialueiden luomiseksi ovat käynnissä. Uudistus merkitsee sitä, että myös Toivakka pääsee jatkossa oman identiteettinsä ja oman vahvuutensa paremmin päättämään ja hyödyntämään, ministeri sanoi.
– Mielenkiintoinen asia pienten kuntien kannalta on se, että muuttoliike on nyt koronan myötä kääntynyt kaupungeista maaseudun suuntaan. Luontoarvot, riittävät peruspalvelut ja rauhallinen asuinympäristö kiinnostavat ihmisiä, totesi ministeri Annika Saarikko.
– Kesäasunnot on saatava niin haluttaessa pikaisesti muutettua ympärivuotisiksi, oli ministerin näkemys.
Saarikko muistutti, että sote-uudistukset eivät tarkoita sitä, että esimerkiksi Toivakka joutuisi liittymään Jyväskylään.
– Ihmisten työllistäminen on nyt rakennettu sellaiselle pohjalle, ettei yksittäisen kunnan tarvitse yksin sitä taakkaa kantaa. Palveluiden saatavuus taataan sillä, että lähipalveluista vastaa vähintään yksi sote-lähipalveluasema peruspalveluineen ja hoitoon pääsyn tulee tapahtua seitsemän vuorokauden sisällä. Tällä hetkellä hoitoon pääsyn osalta vain kuusi kymmenestä pääsee siihen tavoitteeseen, hän totesi.

HOITOHENKILÖSTÖSTÄ JA SEN RIITTÄVYYDESTÄ käydään jatkuvaa keskustelua.
– Hoitajien jaksaminen on nyt avainkysymys. Korona kuormittaa ja vie käsipareja toisten sairaiden hoidosta. Hoitaja ei tänä päivänä istu jossakin yksikkönsä nurkassa sukkaa kutomassa, ei, vaan hänellä on kädet täynnä hoivatyötä. Työperäinen maahanmuuttajatarve on faktaa. Tarvitsemme lisää hoitotyön tekijöitä, korosti valtiovarainministeri Saarikko.

VALTIOVARAINMINISTERI SAARIKKO KOHDISTI sanansa myös valtion tukipaketteihin, joiden seurauksena on mennyt miljoonia euroja velkarahaa ja sekin on joskus maksettava.
– Lähidemokratia on vietävä yli sukupolvi- ja aluerajojen ja työn vastaanottaminen on tehtävä kaikille kannattavaksi. Uskomme hajautettuun yhteiskuntaan, vakuutti ministeri Saarikko.
Yleisön joukosta nousi esiin metsänomistajan esittämä kysymys siitä, kuka päättää jatkossa metsistämme, Euroopan Unioniko vai me itse. – Metsät kuuluvat kansalliseen päätöksentekoon, emmekä siitä luovu, Saarikko totesi.
– Niin kauan kuin keskusta on mukana hallituksessa, pidetään kiinni monimuotoisesta metsiemme hoidosta. Emme päästä EU:ta takaovien kautta metsiemme hoitoa ohjailemaan. Lisäksi vesi pysyy meidän, eikä Saudien käsissä, otti metsäkeskusteluun osaa Anne Kalmari.


Syksyn jahtikauden ollessa käynnissä käy kiivaana myös susikeskustelu: suojella vai metsästää. Anne Kalmarin mukaan myös Keski-Suomessa susien kannanhoidollinen metsästys tulee pian käsittelyyn. – Se on hyvä viesti, sillä susien aiheuttamat vahingot on pikaisesti huomioitava susikannan säätelynä.
Aila Paloniemi oli samoilla linjoilla. – Hyvinvointialueen vaaleilla on suuri merkitys tulevaisuudellemme. Keskusta näkee sen, ettei ruumisauto riitä reuna-alueille. Nyt on kysymys myös siitä, että meiltä täältä maalta löytyvät myös sairaankuljetusautot ja pelastuslaitos paloautoineen.


Paloniemi korosti, että yksityisiä toimijoita, kuten Toivakan hoivakoti Soivakkaa pyörittävä Esperi, tarvitaan edelleenkin. – Juuri aluevaltuusto tulee päättämään siitä, miten Keski-Suomen hyvinvointipalvelut toteutetaan. Helsinki ei siitä päätä, vaan aluevaltuutetut. Järkevät ihmisläheiset toimintaketjut ovat vastaus tulevan soten toiminnassa.
Paloniemi arvioi, että kotihoito on se, minkä toimintaan kannattaa edelleen panostaa.

ASIAA TÄSSÄ TILAISUUDESSA OLI melkeinpä hengästyttävän paljon noin neljänkymmenen hengen yleisölle sulateltavaksi. Vielä aivan viimeksi puhutti palveluseteli, joka on usein tarpeellinen esimerkiksi kiireellisen hoidon saavuttamiseksi.
Kunnan muistolahjan vierailusta valtiovarainministeri Annika Saarikolle ojensivat kunnanjohtaja Helena Vuopionperä-Kovanen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Heidi Hakkarainen ja kunnanvaltuuston puheenjohtaja Sinikka Jäntti. Lahjana oli pala aitoa Toivakkaa: vakka ja Yläsydänmaan viljaa.

Veikko Ripatti

Avainsanat: