Miestenillassa luotiin katsaus miehen mieleen

Lions Club Toivakka, Toivakan seurakunta ja Rutalahden nuorisoseura järjestivät Rutalahden Letkaliiterillä perinteisen Miestenillan viime viikon perjantaina teemalla Mikä miehen mieli? Luennoitsijoina olivat tohtori Leena Kakkori, tohtori Risto Häkkinen ja professori Pertti Ahonen. Perinteisesti illan päätti kirkkoherra Panu Partasen sanat. Alkumusiikista huolehtivat Mirja ja Pertti Könnö haitareillaan. Myös Veijo Heinonen, Isto Liimatainen ja Veli-Pekka Vihinen esiintyivät. Markku Kauppinen ohjaili iltaa.
Dosentti, logoterapeutti Leena Kakkori luotasi ihmisen elämään vaikuttaviin tekijöihin.
– Lähes jokaiselle nousee kysymys elämän tarkoituksesta ja merkityksestä jossain vaiheessa elämää positiivisena tai negatiivisena asiana. Yleensä kysymys herää jonkin suuren ja merkittävän asian tapahtuessa. Kysymys voi hiipiä kuitenkin hitaasti, huomaamatta ja jopa lamaannuttaa ja masentaa. Onko missään mitään järkeä? Lamaannuttavinta on turha, merkityksetön kärsimys, varsinkin jos siihen ei voi itse vaikuttaa.
Leena Kakkori on logoterapeutti. Logoterapian perustana on oletus, että elämällä on aina tarkoitus.
Hyvä, onnellinen elämä on tarkoituksellista elämää, johon päästään tekemällä hyviä tekoja.
–Emme ole ulkopuolisia maailman tarkkailijoita vaan tosiasiassa olemme aina toisten kanssa. Jokaisella ihmisellä on tarkoitus syntymästä kuolemaan asti. Tärkeintä on se, ettei ihminen ole mikään esine. Silloin kun tarkoitus ja oman elämän merkityksellisyys katoaa, on sillä monta nimeä, eksistentiaalinen ahdistus, merkitys kato, tyhjiö. Tähän liittyvät myös monesti masennus ja ahdistus.
Kakkori totesi, että ihminen voi löytää elämänsä tarkoituksen sen hukattuaan. – Elämän tarkoitus voi täyttyä kolmella tavalla: toimimalla eli antamalla itse jotakin maailmaan; kokemalla eli saamalla elämyksiä esimerkiksi taiteesta, luonnosta tai ihmissuhteesta. Kolmas mahdollisuus toteuttaa elämänsä tarkoitus on valita arvokas suhtautuminen tilanteeseen, jota ei voi muuttaa.
Tärkeää elämässä ovat tehdyt valinnat ja se, mitä itsestään lähettää eteenpäin. Aina ei pysty vaikuttamaan siihen, mitä tapahtuu, mutta omaan asenteeseensa pystyy vaikuttamaan.
– Jos on jo ahdistunut tai väsynyt ja uupunut, nuo kolme keinoa tarkoituksen löytämiseen voivat tuntua suorastaan ärsyttäviltä. Emme kuitenkaan voi muuttaa tilannetta yhtäkkiä, vaan muutos vie aikaa ja joissain tapauksissa tarvitaan ulkopuolista apua, keskustelua ja pohtimista ja kannustusta toiselta ihmiseltä. Logoterapian mukaan ei pyritä mihinkään sisäiseen tasapainoon tai staattiseen tilaan. Vaan toimitaan sen käsityksen mukaan, että ihminen on ennen kaikkea dynaaminen eteenpäin ja ulospäin kurkottava olento. Ja tätä hän on viimeiseen hengenvetoon asti. ”Rakasta toista ihmistä” eli ihmisyyden ydin on kyky suuntautua itsensä ulkopuolelle.

Tohtori, metsäntutkija Risto Häkkinen viittasi puheensa alussa Ihmiskuntaa uhkaaviin asioihin, kuten ydinsotaan, ilmastonmuutokseen ja luontokatoon. Hän oli huolissaan kasvihuoneilmiön etenemisestä maapallollamme.
– Tärkein kasvihuonekaasu on hiilidioksidi, sen lisääntyminen aiheuttaa ilmaston lämpenemisen. 75 prosenttia ihmisen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä tulee fossiilisten polttoaineiden polttamisesta energiaksi, loput syntyvät maataloudesta, metsien hävittämisestä ja teollisuudesta. Metsien kasvu sitoo hiilidioksidia ja estää ilmastoa lämpenemästä. Suomen metsät ovat hiilinielu, ne sitovat ilmasta hiiltä enemmän kuin päästävät sitä. Se on hyvä asia ilmastonmuutoksen kannalta. Suomen metsien puumäärän kasvattaminen on ollut suuri ilmastoteko, hän sanoi.
Häkkinen pohti Suomen tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, eli että Suomen hiilitase on nolla, eli että hiilen nielut ja päästöt ovat yhtä suuret.
– Suomen metsien hiilinielu ei riitä läheskään hiilineutraalisuuden saavuttamiseen. Ratkaisevan tärkeää on, että kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään. Metsien käytölle on useita ristiriitaisia tavoitteita.
– Ilmastonmuutos edellyttää, että hakkuita lykätään, pitkäkestoisia puutuotteita, kuten suometsiä suojellaan. Metsäteollisuus taas lähtee siitä, että puuta on hakattava, koska se parantaa bruttokansantuotetta ja edistää työpaikkojen saatavuutta ja vientiä. Myös kansainväliset sopimukset aiheuttavat päänvaivaa. Maankäyttö herättää lisäksi kysymyksiä. Miten maata hyödynnetään? Kaavoitus, metsitys, pellonraivaus, suopellot, turve. Luonnon monimuotoisuus taas edellyttää luonnonsuojelualueiden lisäämistä. Metsien monikäyttövisioihin kuuluvat marjat, sienet, riista, virkistyskäyttö, maisemat ja matkailu. Pitkälle jalostetuista puutuotteista nousevat sellun sijaan puurakentaminen, puuvillaa korvaavat kankaat, pakkausmateriaalit, nanosellu ja jatkuva tuotekehitys, Häkkinen pohdiskeli.
– Metsätuhoja ajatellen on varauduttava hyönteis-, sieni- ja myrskytuhoihin, sekä metsäpaloihin ja siihen korvaa menetykset. Tämän kaiken keskellä on löydettävä monen asian kompromissi. Tarvitaan paljon tutkimustietoa ja lisäksi on tehtävä poliittisia ratkaisuja. Ilmastonmuutoksen torjunta maksaa, mutta torjumatta jättäminen maksaa vielä enemmän, hän päätti.

Emeritus professori, politiikan, hallinnon ja organisaatioiden tutkija Pertti Ahonen puhui siitä, miten mies saataisiin viisaammalle mielelle?
– Elämänkokemusta meiltä ei puutu, mutta saattakaamme se täysin omaan käyttöömme, toistemme käyttöön ja muiden käyttöön! Tule viimeinkin sellaiseksi kuin olet oppinut, sillä ethän ole niin kuin pienet lapset, jotka saattavat nauraa jo nähdessään, kun apina tekee temppujaan, Ahonen viittasi Raamatun sanaan, joka kehottaa rakastamaan lähimmäistään, niin kuin itseään. Lähimmäisenrakkautta ei muodostu kohdistettavaksi muihin, ellei rakkaus omaan itseen ja oman arvontunto ole kunnossa.
– Meidät on heitetty vaihteleviin tilanteisiin ja paikkoihin kuten suhteisiimme muihin ihmisiin ja luontoon viittaan tässä myös Kakkorin ja Häkkisen puheenvuoroihin.
Miehenä olemisen parannustarpeista Ahonen totesi, että miesten verrattain suurta alttiutta erilaisille riippuvuuksille tulisi lieventää. Naiset ovat kuroneet tässä asiassa eroa kiinni, mutta juomme edelleen keskimäärin selvästi heitä enemmän. Miesten itsemurhariski on laskenut sekä tasoittunut suhteessa naisiin mutta on edelleen suurempi kuin naisilla. Itsetuhoisuus on yhä edelleen ennen muuta miehinen piirre. Vanhempien miesten tilanne Suomessa on nykyisin EU-keskiarvoa, mutta nuorten miesten itsemurhatilasto on huolestuttavan suuri.
-Naiset ovat edelleen meitä miehiä parempia tunnustamaan, milloin eivät enää jaksa. Vaatii vahvuutta tunnustaa, että on joiltakin osin heikko.

Kirkkoherra Panu Partanen totesi päätöspuheessaan, että elämän merkityksellisyydessä on ensin ojennettava kädet kohti lähimmäistä.
– Jos etsii elämän merkityksellisyyttä, tulee vaalia kestäviä ratkaisuja. Se ei ole helppoa ja vaatii aikaa. Lopulta heikkoutemmekin voivat muuttua vahvuuksiksi.

Kahvipöydässä Martti Äijäläinen, Jorma Hyötyläinen ja Pentti Viinikainen Kankaisten kylältä, sekä Tapio Vainiomäki Vaajakoskelta olivat tyytyväisiä illan antiin.
– Tämänkin miestenillan aiheet olivat hyviä. Häkkisen luento Ilmaston lämpenemisestä oli herättelevä. Puuston hakkuut saivat miettimään sekä niiden jälkeinen metsistä huolehtiminen? Venäjältä ei enää puuta tule ja se lisää hakkuita kotimaassamme lisäten omien hiilinielujen vähenemistä. Sellutehtaat ovat hienoja laitoksia ja käyttävät puuraaka-aineen tarkkaan, mutta samalla lisäävät puun kulutusta. Tämä aihe laittoi miettimään valintojaan polttoaineiden valinnassa ja ilmastonlämpenemisen estämisessä.
Viljo Puttonen Vaajakoskelta on osallistunut miesteniltoihin Toivakassa, Karstulassa, Petäjävedellä ja Keuruulla. – Antoisia ovat luennot olleet. En olisi nytkään mukana ellen kokisi näitä tärkeiksi. Metsäaihe ja keskustelu siitä oli mielenkiintoinen.
Olavi Järvinen Luhangasta oli ensikertalaisena mukana. – Ihan hyvältä tämä tuntuu. Luennot olivat hyviä ja asiallisia. Lisäksi tämähän on loistava tapahtuma sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Veikko Ripatti