Maakauppa tasapainottaa Toivakan seurakunnan taloutta

Toivakan seurakunnan satavuotisjuhlavuoden viimeinen kirkkovaltuuston kokous sai puitavakseen nipun vaikeita talousasioita. Päätöksellä myydä Vatsajärven maa-alue Oittilasta entisen Korpilahden puolelta saatiin muutama vuosi lisäaikaa ratkoa talousongelmia perusteellisemmin.
– Vain pari vuotta sitten – keväällä 2007– kirkkovaltuusto saattoi laskea kirkollisveron 1,85 %:sta 1,75%:een, koska taloustilanne silloin näytti vakaalta ja kehitys hyvältä. Jo keväällä 2009 oli näkyvissä, että tuloja ei tänä vuonna kerrykään budjetoitua määrää, ja kirkollisveroksi päätettiin palauttaa 1,85%, kirkkoherra Olavi Jouttijärvi selosti taustaa tilanteelle.
– Vuoden 2009 verotulot – kirkollisvero ja yhteisövero – jäävät noin 70000 – 80000€ ennakoitua pienemmiksi. Tästä aiheutuu tiukka tilanne, jota on jo korjattu lainaa ottamalla ja myymällä kiinteistö Toivakan Liiketalosta, sekä tekemällä pieni metsäkauppa. Nämä toimet ovat kuitenkin riittämättömiä. Sitä on erityisesti syytä korostaa, että kulupuolella työalojen kulut ovat aivan linjassa tälle vuodelle hyväksytyn budjetin kanssa – tulot vain ovat paljon pienemmät kuin mitä viime joulukuussa ennakoitiin.