Liikekorttelin kaavaehdotus valmis

Uuraisten keskustaajama on viime vuosina muuttanut pikku hiljaa muotoaan palvelutarjonnan uusiutuessa.
Kuukantien varsi on ollut perinteinen kaupallisen ja julkisen palvelutarjonnan paikka. Keskusraitin varrella ovat yli ja alle puoli vuosisataa sitten sijainneet julkiset rakennukset, koulu, pankit ja kaupat, sittemmin myös huoltoasema.
Sittemmin torin ympärille Virastotielle syntyi uudempaa liikekeskustaa.
Kauempana sijainneista asiointipaikoista viimeisen kymmenen vuoden aikana ovat siirtyneet muun muassa Multiantien varresta seurakunnan virastotoiminnot Topintien uuteen seurakuntakotiin, samalla muut seurakunnan toiminnot saatiin saman katon alle hajasijoituspaikoistaan.
Keskuskoulun liikuntasalirakentamiseen panostettiin mittavasti ja samalla uudistui koulualue muutenkin. Tämän jälkeen on syntynyt koulun lähelle eri lajien suorituspaikkoja ja kuntoilualueita, tuoreimpana urheilukentän uusiminen monipuoliseksi ja nykyaikaiseksi liikuntapuiston sydämeksi.

NYT UUDISTUSVUOROSSA ON KESKIMAAN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPPA. Nykyinen Keskimaan Sale muuttaa Keskimaan tulevaan liikekortteliin urheilukentän viereen, mikäli alueen muutoskaavoitus toteutuu suunnitellusti.
Kaava on aikataulussaan mahdollista vahvistaa vielä tänä vuonna. Uusi Keskimaan myymälä rakentuisi silloin jo ensi vuoden syksylle.
Nykyisen Salen kiinteistön uudesta käyttötarkoituksesta ei ole vielä kerrottu. – Keskeisellä paikalla keskustaajamassa oleva kiinteistö toivottavasti löytää sopivan jatkokäytön, tosin Keskimaa ei salli siihen toista päivittäistavarakauppaa tulevaksi, toteaa kunnanjohtaja Juha Valkama.
Ennen kuin kaupan uutta toimipaikkaa päästään rakentamaan, alueen asemakaavaa oli rukattava uuteen uskoon.
Kaavoitustyö aloitettiin viime keväänä ja muutos tuli vireille syksyllä. Kaavaluonnos saatiin nähtäville tämän vuoden alussa ja nyt on valmistunut lausuntojen myötä tarkentunut kaavaehdotus uudesta liikekorttelista.

UUDESSA KAAVASSA ON KAKSI ERILLISTÄ MUUTOSALUETTA. Urheilukentän pohjoispuolella suunnittelualueen koko on 1,6909 hehtaaria ja eteläisen 1,6994 hehtaaria.
Pohjoisella alueella olemassa olevaa asemakaavaa tarkistetaan, kunnan Kisatien varrella omistamien pientalotonttien rajoja korjataan ja tulee myös yksi uusi asuintontti.
Haukimäentien katualue tuolla alueella poistuu yleisestä käytöstä, jo rakennettu ajoväylä tulee palvelemaan huoltotienä lämpölaitokselle. Haukimäentien liittymä Saarijärventielle muuttuu tämän huoltotien liittymäksi.
Lämpölaitoksen huoltoliikenteen ajomäärä on 1-2 täysperävaunurekkaa viikossa. Kalusto ei helposti mahdu liikkumaan katuverkolla ja myös turvallisuuden puolesta on parempi, ettei rekkaliikennettä mene Kuukantien puolelle, missä koululaiset ja muut kevyen liikenteen kulkijat liikkuvat.

TOINEN ALUE, JOTA EHDOTUS KOSKEE, on uusi liikekortteli urheilukentän eteläpuolelle, Keskisen talon ja Saarijärventien välille. Osuuskauppa Keskimaan tavoitteena on rakennuttaa alueelle päivittäistavarakauppa, joka rakennetaan energiatehokkaaksi aurinkopaneeliratkaisuilla, modernilla co²–kylmälaitejärjestelmillä sekä tehokkaalla lämmöntalteenotolla Keskimaan hiilinegatiivisuustavoitteiden mukaisesti.
Lisäksi suunnitelmissa on toteuttaa uuden myymälän piha-alueelle ABC-polttoaineiden kylmäasema.
Tulevassa kaupassa pyritään Keskimaan mukaan tarjoamaan sellainen valikoima, että tarve asioida ruokaostoksilla kauempana vähenisi. Päätöstä uuden Keskimaan myymälän toimintamallista ei ole julkistettu, mutta toive Salea monipuolisemman ja laajemman S-marketin saamisesta paikkakunnalle elää vahvana. Liikekorttelin rakennusoikeutta on luonnokseen verrattuna lisätty 1800 kerrosneliömetriin. Kaava mahdollistaa myöhemmin myös lisärakentamista.
Liikekorttelin läpi kulkee kaavaehdotuksessa uusi Keskisenraitti-niminen tie Saarijärventieltä Kuukantielle. Saarijärventien ja Haukimäentien liittymä poistuu jälkimmäisen muuttuessa huoltotieksi, joten kaavallisesti se siirtyy nyt Keskisenraitin ja Saarijärventien liittymäksi.
Alueen kevyen liikenteen väyliä uusitaan niin, että uusi kevyen liikenteen väylä tulee jatkeeksi nykyiselle väylälle Leinikinpuistosta urheilukentän suuntaan.
Kaavamuutoksesta on tehty virtuaalinen 3D-mallinnus, johon voi käydä tutustumassa kunnan nettisivuilta löytyvän linkin takaa.
Mallinnus on tehty tämänhetkisten tietojen mukaan ja esimerkiksi Keskimaan tulevan liikekiinteistön malli saattaa vielä muuttua. Kaavaehdotuksessa on huomioitu myös myymälän pihaan sijoittuva mainostorni, jota virtuaalimallinnukseen ei ole lisätty. Taajamamaisemassa sekin sitten myöhemmin luonnollisesti näkyy.

Katso uuden kaupan virtuaalimalli tästä.

Lea Lerkkanen