Lasten ja nuorten empaattista kohtaamista

Sosiaaliohjaajan ja koulukuraattorin töiden yhdistelmä on juuri niin kirjava kokonaisuus kuin miltä se kuulostaakin, ja kaikessa moniulotteisuudessaan juuri se monipuolisuus on yksi Elisa Mustosta innostava piirre. – Välillä toki toivoisin, että työpäivässä olisi 16 tuntia, tai minulla neljä kättä ja kaksi päätä, mutta onneksi vuosien varrella on tullut tutuksi myös se, että kiireisempiä ajanjaksoja seuraa aina myös rauhallisempi kausi, Mustonen kertoo. Hän on hoitanut Toivakan sosiaaliohjaajan ja koulukuraattorin virkaa noin vuoden ajan ja oppinut yhdistämään toimet joustavasti.
– Työaika on jaettu periaatteessa puoliksi, toki käytäntöön vaikuttaa kulloinenkin tilanne, toisinaan kuraattorihommat haukkaavat viikosta ison osan ja toisinaan puolestaan sosiaaliohjaajan työtehtäviä on hoidettavana enemmän. Onni on, että kuitenkin kaikki työtehtävät ovat Toivakan kunnan omia palveluita, jolloin myös tämmöinen joustavuus mahdollistuu. Käytännössä Mustonen on koululla pääsääntöisesti torstaisin ja perjantaisin, jolloin hänellä on siellä työtila käytettävissä.
– Lisäksi osallistun palavereihin ja muihin kuraattorin työtehtäviin ripotellen pitkin viikkoa. Muun ajan pidän toimistoa Toivakkatalolla, missä toimistotöiden lisäksi tapaan asiakkaita ja osallistun palavereihin, ja tokihan työhöni kuuluu myös kotikäynnit ja muut asioinnit. Sosiaaliohjaajan toimenkuvaan kuuluu lastensuojelun tehtäviä, sosiaalityöntekijän työparina toimimista, aikuissosiaalityön sekä laajalti lapsiperheiden palveluiden parissa ohjausta, hakemusten vastaanottamista ja käsittelyä sekä päätöksentekoa. – Miellän asian niin, että sosiaaliohjaajana olen mukana siellä missä tarvitaan.

Ihmiset kohdataan ihmisinä ja asiat asioina, lämmöllä ja empatialla.

Elisa Mustonen on toivakkalaisille tuttu kasvo jo pidemmältä ajalta. Hän aloitti Toivakan kunnan ennaltaehkäisevänä perhetyöntekijänä tammikuussa 2014.
– Silloiseen työnkuvaan kuului sekä lastensuojelun että ennaltaehkäisevää perhetyötä ja alusta alkaen myös koulukuraattorin tehtävät ovat olleet osa toimenkuvaani. Siihen asti sosiaalityöntekijä oli vastannut kuraattorin töistä Toivakassa.
Määräaikaisen, vuoden työsuhteen jälkeen perhetyöntekijän paikka vakinaistettiin ja Mustonen valittiin tuota työtä tekemään. Nopeasti työnkuva alkoi muovautua enemmän sosiaaliohjaajan työksi ja kesällä 2017 nimike vaihdettiin kuvaamaan työn sisältöjä ja samalla kuntaan perustettiin uusi perhetyöntekijän toimi. – Virka, johon tulin viime keväänä valituksi, perustettiin jotta tiettyjen työtehtävien jakautuminen mahdollistuisi paremmin ja tasaisemmin.
Toivakassa oppilashuollon henkilöstöön kuuluu kouluterveydenhoitajan ja -psykologin lisäksi myös psykiatrinen sairaanhoitaja. Vuosien varrella on tehty töitä sen eteen, että oppilashuollosta on saatu entistä tiiviimpi kokonaisuus ja viikoittain tehdään yhteistyötä, tavoitteena mahdollisimman kokonaisvaltainen oppilaiden, opetushenkilöstön ja kotien tuki sekä päällekkäisyyksien ja toisaalta aukkokohtien välttäminen. Tiivistettynä kouluterveydenhoitaja vastaa terveydenhoidosta, koulupsykologi oppimisvaikeuksien ja tukimuotojen kartoituksesta sekä mielialapulmiin vastaamisesta, psykiatrinen sairaanhoitaja mielialan ja käyttäytymisen haasteisiin vastaamisesta ja koulukuraattori sosiaalisiin suhteisiin liittyvistä tuentarpeista.
– Kukaan meistä ei kuitenkaan lähtökohtaisesti heitä oppilasta seuraavalle ovelle, jos vastaan tulee jokin oman ydinalueen ulkopuolinen tuentarve. Näissä tilanteissa voidaan konsultoida toinen toisiamme eli pyytää ihan käytännön vinkkiä omaan työhön tai mahdollista on pitää vaikkapa yhteinen tapaaminen. Koulun puolella yhteistyötä tehdään luonnollisesti myös opetushenkilöstön kanssa, paljon.
Mustosen mielestä ihmiset ovat työn ehdoton voimavara. Hänelle on tärkeää, että ihmiset kohdataan ihmisinä ja asiat asioina, lämmöllä ja empatialla.
– Minulle on jäänyt eräästä koulutuksesta mieleen se, että asiakastyötä tehdessään olisi tärkeää pysyä työntekijänä eikä antaa liikaa itsestään. Olen siitä ehkä osittain samaakin mieltä, mutta kyllä silti uskallan ääneen sen sanoa, että kyllä minä ennen kaikkea olen työtehtävissänikin ihan vaan tavallinen Elisa.

Jenni Partanen