LAPE-töillä kunnostetaan rantoja ja rakennuksia

Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon eli LAPE kunnostaa tänäkin kesänä kohteita eri puolella Keski-Suomea.
rnLAPE-töitä tehdään 64 työntekijän voimin. Projektin työt ovat yleishyödyllisiä ja pienimuotoisia kulttuuriympäristön ja ympäristönhoidon töitä.
rnToivakassa maalataan nuorisotalo ja osallistutaan Saarisen venerannan rakentamiseen sekä tehdään maisemanhoitoraivauksia kirkonkylän alueella. Uuraisilla työkohteena ovat Hirvasen uimarannan kunnostustyöt sekä Lokalan kierrätyspaikan kunnostukseen liittyvät esivalmistelutehtävät. Kunnan luontopolkujen rakenteita kun-nostetaan, Särkilammen lintutornin tervataan ja vanha Kuntala huoltomaalataan. Taajamassa tehdään maisemanhoitotöitä.
rnJo viidettä vuotta käynnissä olevalla LAPE-projektilla on Euroopan sosiaalirahaston rahoitus. Tärkeimpänä tavoitteena on jatkotyöllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Työntekijät päivittävät ammatillista osaamistaan ennen työjaksoa järjestettävässä koulutuksessa. Työnohjaajana Toivakassa toimii Juha Kainulainen ja Uuraisilla Erkki Kupari.